fbpx

Изследване: Повечето хора биха се доверили повече на изкуствен интелект, отколкото на своя ръководител

Неотдавнашно изследване на Oracle и Future Workplace показва, че изкуственият интелект вече променя отношението на хората към работното им място. В частност, 64% от анкетираните за заявили, че по-скоро ще се доверят на робот с изкуствен интелект, отколкото на своя ръководител.

Изследването демонстрира убедителни аргументи за това, че изкуственият интелект (ИИ) вече печели сърцата и умовете на служителите. Повечето анкетирани са казали, че те са „развълнувани“ и „оптимистични“ в отношението си към новите технологии в офиса. Участниците в изследването очакват, че те ще им помогнат да овладеят нови навици (36%), да получат повече свободно време(36%) и да разширят своята текуща роля, правейки я стратегически по-важна (28%).

Всичко това говори, че служителите смятат новите технологии за средство, което ще подобри работата и на тях ще се делегират неинтересните и рутинни задачи. Изследването на Oracle и Future Workplace също така потвърждава извода, направен в по-ранни изследвания: ръководителите трябва усърдно да работят, за да спечелят доверието на своите подчинени.

Отчитайки позитивното отношение към ИИ можем да си зададем няколко интересни въпроса. Може ли да се смята, че в бъдеще технологиите ще сменят хората в офисите? Ще останат ли междуличностните взаимоотношения в миналото?

За да си изясни тези проблеми, основателката на The Humphrey Group Джудит Хъмфри е направила интервюта с няколко топ-мениджъри, чиято дейност е свързана с новите технологии, за да разбере какво те мислят за перспективите на своите колеги в различни отрасли на икономиката.

Светът на роботите и не само

Роботът е програмирана машина, която изпълнява редица действия и в повечето случаи абсолютно автономно. 82% от анкетираните се съгласили с това, че роботите по-добре се справят с някои задачи, отколкото техния ръководител. Те отлично се справят с рутинна работа, която изпълняват без оплаквания, бързо и без умора.

Но роботите представляват само малка част от света на изкуствения интелект, а и не всеки от тях има такъв. В работна среда ИИ може да предоставя информация, да поддържа актуалността на графиците, да решава проблеми, да управлява бюджети, да отговаря на въпроси и даже да проверява бъдещите потенциални служители.

„Компаниите имат прекрасната възможност да автоматизират огромен обем от работа, едновременно подобрявайки взаимодействието си с клиентите и партньорите“ – отбелязва Джеф Гризенвейт, вице-президент по разработването на нови продукти в компанията Catalytic.

Технологиите също така могат да подобрят взаимодействието със служителите, разглеждайки оценката за тяхната работа. Пол Пелман, СЕО на платформата за управление Kazoo, разказва, че неговата компания е разработила система, която ще замени годишната атестация за ефективността на работа на служителите с непрекъсната обратна връзка в продължение на цялата година.

„На най-добрите служители обратната връзка им е нужна по-често от веднъж годишно. Всъщност , годишните прегледи на ефективността не могат да се нарекат подкрепа, а са по-скоро критична оценка, тъй като те често са свързани с повишаването в длъжност или пък с неговото отсъствие.“ – подчертава Пелман.

По неговите думи, системата за анализ на производителността Kazoo позволява на хората да си поставят свои цели, да ги съгласуват с целите от по-висок ранг и редовно да получават отзиви за това, доколко успяват да ги постигнат.

Новите технологии са способни да помогнат в създаването на позитивна работна култура. Компанията Kazoo е разработила платформата Reward and Recognition, която позволява на всеки служител във всеки момент да похвали друг служител. С помощта на тази система новоназначените могат да получават приветствени съобщения от другите членове на екипа, включително и от изпълнителния директор. Новият служител от своя страна може да благодари за това, че се е почувствал комфортно на работното място. Тази система е технологично решение, но думите и чувствата, които се обменят чрез нея принадлежат на хората. Пелман казва, че 80% от служителите използват платформата Reward and Recognition минимум един път в месец и тя „създава култура на признателност“, защото положителните отзиви ги вижда целия колектив.

Как мениджърите могат да завоюват доверие

Справедливо е да се попита, могат ли ръководителите да спечелят състезанието с изкуствения интелект за доверието на служителите. Определено, да. Хората притежават способности, които нямат новите технологии. Запитаните от Oracle и Future Workplace хора са отговорили, че техните началници по-добре от роботите „разбират чувствата им“ (45%), „обучават“(33%), „създават и подобряват работната култура“ (29%) и „оценяват ефективността на екипа“ (26%).

Ръководителите трябва да се фокусират на развитието на тези качества и да предадат на изкуствения интелект по-рутинните задачи. В изследване на консултантската компания Accenture, което се цитира от Harvard Business Review, се казва, че сега мениджърите повече от половината си работно време използват за задачи, подходящи за машини. Например, началник на отдел може часове наред да разглежда разходите, политиката за командировки или бюджета на отдела и тези задачи го отвличат от общуването със служителите и клиентите.

„Машините подобряват работата на ръководителите. Хората виждат разликата между изкуствения интелект и човешкия интелект. Те искат да получават от ръководителите си това, което не могат да им дадат машините: емпатия, индивидуално наставничество и кариерни съвети“ – отбелязва Емили Хе, старши вице-президент по управление на персонала в Oracle.

Представете си работно място, където мениджърите, необременени от рутинни задачи, могат да се съсредоточат своето внимание върху хората.

„Изкуственият интелект и машинното обучение ще върнат в работния процесс човечността. За последните сто години развитието на технологиите направи работното място по-малко човечно, тъй като взаимодействието с технологиите не беше естествено. С помощта на ИИ ние ще можем да се върнем към това, което е присъщо за човека: съвместна работа и генериране на идеи“ – добавя Хе.

Мениджърите трябва да са готови за този нов свят, който ще изисква ефективно ръководство. Развиването на “soft skills”(меки умения) ще стане задължително, както и дълбокото разбиране и развитие на емоционалния интелект. Съгласно изследване на Accenture, ръководителите ще трябва в бъдеще да отделят повече внимание на навиците за междуличностно общуване, които ще станат абсолютно необходими в среда, базирана на изкуствен интелект.

Изкуственият интелект ще стане партньор на човека в този нов, по-хуманен свят на труда.

„Мениджърите трябва да развиват култура, където творческото използване на ИИ ще се поощрява и ще позволява на членовете на екипа да предлагат нови идеи за бизнеса“ – резюмира Хе.

Източник

Коментари

avatar
Inline