fbpx

Моят началник е робот: Повечето хора биха се доверили повече на ИИ, отколкото на своя ръководител

Изследване на Oracle и Future Workplace е показало, че изкуственият интелект вече променя отношението на хората към работното им място. В частност, 64% от анкетираните са заявили, че по-скоро ще се доверят на робот с изкуствен интелект, отколкото на своя ръководител, а средно всеки трети смята, че замяната на хората на ръководни позиции от роботи с ИИ е само въпрос на време.

Изследването е демонстрирало убедителни аргументи за това, че изкуственият интелект (ИИ) все повече печели сърцата и умовете на служителите. Повечето анкетирани са казали, че те са „развълнувани“ и „оптимистични“ в отношението си към новите технологии в офиса. Участниците в изследването очаквали, че те ще им помогнат да овладеят нови навици (36%), да получат повече свободно време (36%) и да разширят своята текуща роля, правейки я стратегически по-важна (28%).

Всичко това говори, че служителите смятат новите технологии за средство, което ще подобри процеса на работа и че на тях ще могат да се делегират неинтересните и рутинни задачи. Изследването на Oracle и Future Workplace също така е потвърдило извода, направен в по-ранни изследвания: ръководителите трябва усърдно да работят, за да спечелят доверието на своите подчинени.

Работейки рамо до рамо с машините, хората започват да поглеждат в бъдещето и да се замислят какво е това да работиш под ръководството на ИИ. Интересно, че 82% от участниците в изследването на Oracle и Future Workplace смятат, че изкуственият интелект може да изпълнява някои видове работа по-добре, отколкото сегашните им ръководители, а 64% напълно споделят мнението, че ИИ може да е по-добър началник от сегашните им шефове. В този смисъл тези резултати могат да се смятат за достатъчно достоверни, тъй като половината от анкетираните са използвали преди това в своята работа изкуствен интелект. Вече има и експерименти в управлението на хора от роботи. Например, още през 2015 година Hitachi е доверила управлението на склад на ИИ. Разработеният алгоритъм, базирайки се на масивите данни, събирани ежедневно в корпоративната бизнес-система и оптимизирането на логистиката, е успял да увеличи ефективността с 8%.

В областта на обработката на големи количества транзакционни данни ИИ действително ще е способен, получавайки информацията, бързо да я обработва и да изкарва оптимален резултат във вид на разпределение задълженията на служителите. Умната автоматизация днес активно се използва в процесите на разпределение на запасите, формирането на вериги за доставка, транспортирането и съхраняване на стоките, но изкуственият интелект вече не по-малко се използва в отрасли, където е необходимо да се вземат решения на базата на огромен обем от данни, например в алгоритмите на брокерските компании и при алгоритмите за диагностициране на болести.

Да се говори, че ИИ в обозримо бъдеще ще поеме напълно или частично функциите на ръководител засега е прекалено рано, но все пак не трябва да не се отчитат някои преимущества на ИИ. 

Преимущества на роботизираното управление

Отчитайки високата скорост на развитието и разпространението на технологиите ( по прогнози на Frost&Sullivan в 2022 година обемът на пазара за ИИ ще нарасне 4 пъти в сравнение с обема от 2017 година – от $13,5 милиарда до $52,5 милиарда) шансовете да имате началник робот все повече се увеличават. Струва ли си да се притесняваме от това? Едва ли. Тази нова реалност ще бъде по-скоро необичайна, отколкото страшна. Трябва да признаем, че машините имат някои преимущества пред хората.

Непредубеденост. ИИ взема решения по-обективно, отколкото човек и това касае не само ръководните позиции, но и всички останали области, където решенията се вземат на база огромни масиви от данни. Човешкият мозък не е в състояние да отчита всички тези данни. Решенията на човек зависят от много фактори, например емоционалното състояние, настроението, времето на денонощието, умората и принципите на работа, които в много случаи носят в себе си определени предрасъдъци. Човек обикновено решава въпросите, разчитайки на своето усещане, тоест на първата възможна версия на просто решение, за което мозъкът не трябва да се напряга излишно и да търси оптималния вариант. Преимуществото на ИИ в този случай е очевидно. Вземаните от ИИ решения не само увеличават ефективността на работа, но правят прозрачно и справедливо предвижването на служителите в кариерата. Вече съществуват различни начини за обективна оценка на персонала, например методът на 360°, състоящ се в анонимна анкета за качествата на служителя сред колегите му и клиентите му. Това дава ясна представа на какво е способен служителя, с какво той помага на бизнеса и евентуално какви навици той трябва да доразвие за да стане по-ефективен.

Производителност. Ако възникне необходимост сътрудникът да получи допълнителна информация, той ще получи отговор в най-кратък срок и по всяко време. Високата производителност на ИИ се достига на база повишаването на компютърната мощност и специално подготвените за такива задачи облачни платформи. Човешкият мозък физически не е способен да съхранява и да обработва такова голямо количество информация.

Отчитайки позитивното отношение към ИИ можем да си зададем няколко интересни въпроса. Може ли да се смята, че в бъдеще технологиите ще сменят хората в офисите? Ще останат ли междуличностните взаимоотношения в миналото?

За да внесе повече яснота в тези проблеми, основателката на The Humphrey Group Джудит Хъмфри е направила интервюта с няколко топ-мениджъри, чиято дейност е свързана с новите технологии, изяснявайки какво те мислят за перспективите на своите колеги в различни отрасли на икономиката.

Човек рамо до рамо с изкуствения интелект

В работна среда изкуственият интелект може да изпълнява много функции, които сега се изпълняват от ръководителите от по-долните нива на управление. Той може да предоставя нужната информация, да поддържа актуалността на графиците, да решава проблеми, да управлява бюджети, да отговаря на въпроси и даже да проверява бъдещите потенциални служители.

„Компаниите имат прекрасната възможност да автоматизират огромен обем от работа, едновременно подобрявайки взаимодействието си с клиентите и партньорите“ – отбелязва Джеф Гризенвейт, вице-президент по разработването на нови продукти в компанията Catalytic.

Технологиите също така могат да подобрят взаимодействието със служителите, разглеждайки оценката за тяхната работа. Пол Пелман, СЕО на платформата за управление Kazoo, е споделил, че неговата компания е разработила система, която ще замени годишната атестация за ефективността на работа на служителите с непрекъсната обратна връзка в продължение на цялата година.

„На най-добрите служители обратната връзка им е нужна по-често от веднъж годишно. Всъщност , годишните прегледи на ефективността не могат да се нарекат подкрепа, а са по-скоро критична оценка, тъй като те често са свързани с повишаването в длъжност или пък с неговото отсъствие.“ – подчертава Пелман.

По неговите думи, системата за анализ на производителността Kazoo позволява на хората да си поставят свои цели, да ги съгласуват с целите от по-висок ранг в компанията и редовно да получават отзиви за това, доколко успяват да ги постигнат.

Новите технологии са способни да помогнат в създаването на позитивна работна култура. Компанията Kazoo е разработила платформата Reward and Recognition, която позволява на всеки служител във всеки един момент да похвали друг служител. С помощта на тази система новоназначените могат да получават приветствени съобщения от другите членове на екипа, включително и от изпълнителния директор. Новият служител от своя страна може да благодари за това, че се е почувствал комфортно на работното място. Тази система е технологично решение, но думите и чувствата, които се обменят чрез нея принадлежат на хората. Пелман казва, че 80% от служителите използват платформата Reward and Recognition минимум един път в месец и тя „създава култура на признателност“, защото положителните отзиви ги вижда целия колектив.

Как мениджърите могат да завоюват доверие

Справедливо е да се попита, могат ли ръководителите да спечелят състезанието за доверието на служителите с изкуствения интелект . Определено, да. Хората притежават способности, които новите технологии нямат. Запитаните от Oracle и Future Workplace хора са отговорили, че техните началници по-добри от роботите „да разбират чувствата им“ (45%), „да обучават“(33%), „да създават и подобряват работната култура“ (29%) и „да оценяват ефективността на екипа“ (26%).

Може би затова една от най-перспективните тенденции е ръководителите на различни нива да се фокусират на развитието на тези качества и да предадат на изкуствения интелект по-рутинните задачи. В изследване на консултантската компания Accenture, което се цитира от Harvard Business Review, се казва, че в момента мениджърите повече от половината си работно време използват за задачи, подходящи за машини. Например, началник на отдел може часове наред да разглежда разходите, политиката за командировки или бюджета на отдела и тези задачи да го отвличат от общуването със служителите и клиентите.

„Машините подобряват работата на ръководителите. Хората виждат разликата между изкуствения интелект и човешкия интелект. Те искат да получават от ръководителите си това, което не могат да им дадат машините: емпатия, индивидуално наставничество и кариерни съвети“ – отбелязва Емили Хе, старши вице-президент по управление на персонала в Oracle.

Представете си работно място, където мениджърите, необременени от рутинни задачи, могат да се съсредоточат своето внимание върху хората.

„Изкуственият интелект и машинното обучение ще върнат в работния процесс човечността. За последните сто години развитието на технологиите направи работното място по-малко човечно, тъй като взаимодействието с технологиите не беше естествено. С помощта на ИИ ние ще можем да се върнем към това, което е присъщо за човека: съвместна работа и генериране на идеи“ – добавя Хе.

Мениджърите трябва да са готови за този нов свят, който ще изисква ефективно ръководство. Развиването на “soft skills”(меки умения) ще стане задължително, както и дълбокото разбиране и развитие на емоционалния интелект. Съгласно изследване на консултантската компания Accenture, ръководителите ще трябва в бъдеще да отделят повече внимание на навиците за междуличностно общуване, които ще станат абсолютно необходими в среда, базирана на изкуствен интелект.

В този смисъл изкуственият интелект трябва да стане партньор на човека в този нов, по-хуманен свят на труда.

„Мениджърите трябва да развиват корпоративна култура, където творческото използване на ИИ ще се поощрява и ще позволява на членовете на екипа да предлагат нови идеи за бизнеса“ – резюмира Хе.

Източник

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

Дари
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x