fbpx
СамопознаниеЧовекът

Помага ли високият емоционален интелект за успеха и креативността в съвременния бизнес?

Служителите много по-бързо осъзнават важността на емоционалния интелект, отколкото техните работодатели. Несъвпадането на ценностите намалява мотивацията на хората да внедряват иновации.

Ускоряващото се темпо на съвременния живот изисква от бизнеса да взема все по-бързо решения. За твърдата йерархична структура, когато заповедите се спускат отгоре надолу, вече няма нито място, нито време. От своя страна , служителите, на които са делегирани пълномощия, трябва да притежават висок емоционален интелект (ЕИ), тоест да притежават способността да управляват емоциите си и да разбират намеренията на останалите хора. В съвременните условия на бизнес все повече се налага мнението, че хора с висок интелектуален коефициент (IQ) могат по-лесно си да намерят работа, а тези с висок емоционален коефициент (EQ) по-успешно се издигат в служебната йерархия.

Бизнесът постепенно започва да осъзнава ценността на ЕИ , но до пълноценно му разбиране като инструмент за внедряване на иновации, той все още е далеч, пишат в свое изследване аналитиците на Harward Business Review. Засега възприемането на ЕИ е по-скоро декларативно. Компаниите много разсъждават върху приоритетите си за индивидуален подход и стимулиране на отговорните служители, но на практика по-нататък от второстепенно преимущество при наемане на работа това не стига.

„Даже в нашия славен свят на прекрасни брандове, със скандали се уволняват директори, а ужасяващи видео клипове от „кухните” на компаниите и доноси на инсайдърите изтичат в Мрежата. Всички тези проблеми са абсолютно човекоцентрични” – уверяват авторите на изследването.

Harward Business Review са провели анкета сред своите читатели, в която са взели участие 599 човека от различни страни, представляващи различни отрасли. Само 18% от тях са отговорили, че ЕИ играе сериозна роля в корпоративната култура на тяхната компания. 32% са отговорили отрицателно от своя опит на работното си място, а половината от анкетираните са заели неутрална позиция (посочили са, че емоционалният интелект в тяхната компания е важен само отчасти, или са се затруднили да дадат отговор).

Подобно емоционално отчуждаване, пишат авторите на доклада, отчасти се обяснява от несъвпадането на ценностите на конкретния човек и компанията. От 15 показателя на въпроса „Какво е важно за мен?”, анкетираните най-често са избирали: принципиалност, емпатия, чувство за хумор, самосъзнание, аналитични навици. На въпроса „Какво се цени в моята организация?” преобладават отговорите : стресоустойчивост, навици за вербална комуникация, емоционална стабилност, целеустременост.

Получава се затворен кръг. Служителите осъзнават важността на емоционалния интелект, но виждат, че компаниите имат друг подход и ценности. Оттук пада мотивацията, намалява производителността на труда и темповете за внедряване на иновации.

Възприемането на ЕИ като важна част от корпоративната култура, в съчетание с децентрализацията и делегирането на пълномощия, създават умерено, комфортно ниво на толерантност към риска. Това позволява ефективно да се внедряват иновации, водещи до ръст на бизнеса.

Така, при служителите в компании, където сериозно се отнасят към ролята на емоционалния интелект, 40% са заявили, че тяхната фирма е по-силна от конкурентите в лоялността си към своите клиенти. Сред служителите в компаниите, където по оценка на служителите, не се отделя внимание на ЕИ, такъв отговор са дали само 12%.

На друг въпрос, дали анкетираните възприемат топ-мениджърите на своите компании, като хора, при които думите се разминават с делата, при служителите, в чиито компании има повишено внимание към ЕИ, положителен отговор са дали 45%. При компаниите, където анкетираните смятат , че в техните компании не се обръща внимание на ЕИ , процентът на тези отговори нараства на 67%.

В анкетата фигурирал и въпрос, на който анкетираните трябвало да отговорят дали в техния колектив има разбиране, че с колегите си имат обща цел и това единение води до ръст на производителността. При компаниите с интерес към ЕИ, 67% от анкетираните отговорили утвърдително, докато при работещите в по-консервативни компании положителните отговори били само 26%.

Основният извод, който правят аналитиците от Harward Business Review, е че за създаването на подходяща иновационна среда в компаниите, е нужно не само повишаването ролята на ЕИ в корпоративната култура, но и търсенето на високоинтелектуален персонал и предвижването по служебната йерархия на действащи служители, притежаващи висок емоционален интелект.

Източник

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x