fbpx
На фокусСамопознаниеЧовекът

Как да открием подходящата професия и работно място, следвайки съветите на науката

Когато децата от детската градина бъдат попитани какви искат да станат, те най-често назовават героични професии или професиите на родителите си. С годините избират други професии – и това изглежда нормално. Но изглежда ненормално, че мнозина са недоволни от избора си на работа или остават в нея само заради заплатата. Затова е полезно да видим какво влияе върху избора на професия от научна гледна точка и как да се възползваме от съветите на учените.

Защо е важно да изберете правилната професия?

Грешният избор на работа много често води до депресия. Ако хората са недоволни от работата си, на тях им се налага да губят много време и енергия за това, което им се струва празно и ненужно. Това води до професионално прегаряне, включително депресия и загуба на смисъл в живота. Освен това хората, които са недоволни от работата си, им се налага да я сменят, което също води до депресия.

Едно от най-важните неща в живота е човек да прояви своите таланти. Това почти винаги е по-важно от статуса или позицията в компанията. Учените са установили, че хората, чието представяне на работното им място зависи от способностите им, са по-удовлетворени от професията си, отколкото хората на високоплатени работни места. Оказало се, че портиерите и служителите в зоологическа градина работят с по-голямо удовлетворение, отколкото мениджърите в големи компании.

Светът е нестабилен. През следващите 20 години една трета от работните места ще бъдат заети от роботи, а десетки професии просто ще изчезнат. За да сте подготвени за това, трябва да изберете правилната професия – или дори не професия, а област, в която можете да се изразявате по различни начини. Например микробиолог може да работи както в лаборатория, така и да консултира производители на храни или да пише книги и статии за медиите.

Какво казват учените за избора на професия

Колкото по-широки са контактите ви, толкова по-добра е кариерата ви. Икономистът Роналд Бърт е провел десетки проучвания и установил, че великите предприемачи имат отворена мрежа от контакти. Докато при обикновените бизнесмени и мениджъри кръгът от познати и колеги се свеждал преди всичко до работещите в една и съща област и били свързани помежду си, особено успешните общували с хора от напълно различни сфери. Бърт вярва, че общувайки с различни хора, ние се научаваме да бъдем гъвкави, да уважаваме ценностите на другите и да придобиваме уникален опит. В допълнение, хората с отворена мрежа от контакти не само научават нови неща по-добре от другите, но и бързо разширяват мрежата си допълнително, намирайки съмишленици във все повече и повече нови компании и области.

Изборът на професия зависи от целите, опита и нагласите. Хората силно се различават един от друг по своята мотивация, която се формира още от детството. Не е изненадващо, че неговите елементи влияят върху избора на професия.

Икономисти от Любляна са установили, че студентите, които знаят как правилно да формулират и поставят цели, намират след университета работа, от която са доволни. Очевидно това се дължи на факта, че такива студенти по-добре разбират какво харесват в работата, идентифицират тези критерии и търсят работа въз основа на тях.

В същото време е важно не само да гледаме в бъдещето, но и да отчитаме миналото. Станфордският психолог професор Джон Крумболц твърди, че изборът на професия зависи от нагласите и убежденията, формирани през целия жизнен път. Студентите често при избора на професия използват разрушителни убеждения, като например, че трябва да печелят повече от родителите си, искат само най-добрата работа или вярват, че ще бъдат щастливи само ако достигнат определена позиция. Както Крумболц отбелязва, тези убеждения отдалечават търсещите работа от работата на живота им.

Изборът зависи от ориентацията към успех или провал. Психологът и кариерен консултант Хайди Халворсън твърди, че хората вземат решения, използвайки две стратегии: някои търсят максимална печалба, други се опитват да избегнат загубата. Това е подобно на поведенческите типове А и Б, описани от Фридман и Розенман. Хората от тип А са склонни да гледат на всяка задача и цел като на възможност за напредък – от една страна, това е добре, а от друга, те изразходват много ресурси за това. Хората от тип Б се спотайват, не обичат да излизат на светло и се опитват да запазят статуквото, стига всичко да е спокойно и безопасно.

Халворсън смята, че хората от тип А избират по-престижни, но и по-„опасни” професии, докато хората от тип Б – по-спокойни, но понякога и доста по-скучни.

Изборът до голяма степен зависи от родителите. Повечето деца прекарват много време с родителите си и зависят от тяхното мнение и пример. Това пряко и косвено влияе върху избора на професия. Според изследване на проекта Nothing in Common, децата избират професия преди всичко въз основа на съветите на своите родители и връстници, но без да се съобразяват с пазара на труда.

Също така изборът на професия силно зависи от очакванията на родителите. Първо, родителите имат изградена приблизителна представа каква професия искат за детето си и по един или друг начин го тласкат към нея. Второ, те предоставят целенасочено ресурси за определени извънкласни занимания и кръжоци, частни уроци и частни училища. Проблемът е, че очакванията на родителите могат да бъдат парадоксални: според изследванията родителите искат училището да възпита детето им като достоен човек, който знае как да общува, а от колежите и университетите искат детето им да придобие статусна професия.

В този смисъл е много по-важно родителите да не влияят на децата си на база на собствените си очаквания, а да им помогнат да разберат своите интереси и какво предлага пазара на труда. Според проведено изследване, колкото повече родителите участват в кариерното ориентиране на децата си по този начин, толкова по-доволни са децата от избора на професия и кариера.

Как да изберем правилната професия

Започнете от интересите. Високоплатена работа може да се намери в почти всяка област: важно е човек да иска да работи и да се развива там. Основното нещо е да определите интересите си, а след това има различни начини да изберете професия, която ви подхожда. Кариерните консултанти могат да ви помогнат да разберете коя област да изберете въз основа на любимия си учебен предмет.

Потърсете методи за оценка на най-подходящата за вас професионална насоченост. Ако не можете да изберете професия въз основа на интересите си, можете да се обърнете към популярния тест на д-р Джон Холанд, за да определите подходящата си професионална насоченост въз основа на вашия тип личност. Според учения професионалният успех зависи пряко от съответствието между типа личност и планираната професионална среда. Поведението на човек също така зависи не само от личностните му характеристики, но и от неговата среда. Именно затова човек се стреми към най-подходящата професионална среда за неговия тип личност. По този начин тестът на Холанд позволява точно да се свържат способностите и склонностите с планираните професии и да се избере най-подходящата насока на дейност за даден човек. Ако ви е интересно, можете да се тествате на английски тук – безплатен тест, платен тест.

В своята теория, въз основа на ценностните ориентации и интересите на човек, Джон Холанд идентифицира 6 професионално ориентирани типа личности:

Офисният (конвенционален) тип личност е тясно свързан с обработката и систематизирането на информация под формата на числа, формули, текст, както и документация.

Реалистичният тип личност е максимално насочен към създаване на материални неща, обслужване на технически устройства и технологични процеси.

Предприемаческият тип личност е насоченост, която изисква много енергия, включва склонността към риск и необходимостта от постоянно вземане на волеви независими решения. Монотонността и еднообразието не са добре дошли. Изискват се организационни умения, развити комуникативни навици и голям резерв от енергия.

Артистичните типове личности са оригинални хора с необичаен възглед за живота, които се опитват да не зависят от мнението на другите. Много често те се отличават с висока чувствителност, емоционалност и емпатия. Предпочитат професии в света на изкуството: изобразително изкуство, театър, кино, литература и други подобни.

Социален тип личност – за тях е подходяща всяка професия, която е свързана със социалната среда: обучение, образование, лечение, обслужване, консултиране, грижа, помощ.

Интелектуален тип личност – всяка професия, която поставя повишени изисквания към интелигентността, аналитичните способности, изисква рационализъм и способност за трезво мислене.

По принцип доста рядко в човек се проявява ясно само един професионален тип личност, но като правило почти винаги е възможно да се идентифицира един доминиращ и един или няколко по-слабо изразени.

В близко бъдеще се очаква да се появят приложения, използващи изкуствен интелект, които да навлизат все повече като кариерни консултанти въз основа на интересите и талантите на всеки конкретен човек и тенденциите на пазара на труда, да съветват на всеки етап какви знания е най-полезно да се усвояват съобразно избрания професионален път.

Проучете пазара на труда. Това не означава, че трябва да промените интересите си съобразно търсенето на пазара на труда. Това помага да се избере конкретна компания или сектор от пазара: например програмист може да работи в областта на медицинските услуги, във финансовата сфера и на много други места. Изучаването на пазара на труда ви помага да разберете какви свързани умения трябва да придобиете, за да получите по-добра работа и къде да получите необходимия опит. Освен това особено полезно е да се потърси информация за предполагаемото развитие на пазара на труда и перспективните професии в предстоящите 5-10 години. Например преди време ние публикувахме статия „100 професии от бъдещето“, в която въз основа на прогнози на учени, футуролози и експерти в областта на трудовия пазар е приведенн списък за предполагаемите търсени професии в различни отрасли през следващите няколко десетилетия.

Бъдете гъвкави. Най-важното е да осъзнаете, че по всяка вероятност ще ви се наложи да смените работата си няколко пъти в живота. Ако сте готови за това веднага, ще бъде по-лесно да започвате и да напуснете след това. Това не означава, че не трябва да се привързвате към работата си и компанията, в която работите, а означава, че трябва да сте подготвени за всичко – провали, резки възходи, неочаквани обрати в кариерната си съдба, а освен това трябва да се отчита факта, че светът бързо се променя, става все по-сложен, ускоряващ се и непредвидим.

Обърнете се към психолог относно възможните си неправилни убеждения. Колкото по-добре човек разбира себе си, толкова по-лесно му е да взима решения и да не се разочарова от тях. Понякога това е възпрепятствано от убеждения, които са се зародили в главата ни от най-ранно детство и след това трудно се осъзнават: „по-добре е да не се изтъквашмного“, „трябва да се работи само за големи пари“, „родителите няма да те посъветват лоши неща“. Подобни убеждения може би са били необходими на даден етап от живота, но е важно да се разбере дали са необходими сега.

Започнете отрано. Колкото по-рано човек започне да се ориентира в професионалните си интереси, толкова по-добре – първо, така ще има време да ги изучи по-добре, и второ, може да започне стаж още в училище, а след това в университета. Опитът в различни компании и сфери само помага – човек научава различни стилове на лидерство, попада в различни проблемни ситуации и се научава да излиза от тях, развива повече професионални умения. Също така е важно от ранна училищна възраст да се развиват умения, които ще бъдат полезни в почти всяка област и професия: чужди езици, основи на програмирането, умения за самопредставяне и работа в екип.

Не се страхувайте да сменяте работата си. Ако човек ясно разбира своите интереси и може да си постави дългосрочни цели, всяка следваща работа се превръща във важен етап за него, но само етап. И когато на човек му стане „тясно“ на дадено работно място, той спокойно се сбогува с него и продължава напред. Изглежда, че този модел на поведение става все по-полезен и действен в съвременния свят.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x