fbpx
ИкономикаПрирода и общество

100 професии от бъдещето

Учени, футуролози и експерти в областта на трудовия пазар все по-често излизат със свои прогнози за евентуалните най-перспективни , интересни и търсени специалности през следващия половин век в различни отрасли и направления, отчитайки съвременните тенденции за развитието на технологиите и обществото.

Ето и някои от тях:

Медицина

Задачата за удължаване на човешкия живот и подобряване на неговото качество ще изисква специалисти от най-широк профил: от лекари, лекуващи пациенти от разстояние и лични здравни мениджъри до професионалисти в областта на генетиката и трансплантациите.

1. Онлайн терапевт

2. Оператор по дистанционна хирургия

3. Експерт по индивидуална фармакология

4. Персонален мениджър за човешкия микробиом

5. Разработчик на киберпротези и импланти

6 Специалист по мозъчни импланти

7. Създател на човешки органи и части от тялото

8. Генетичен инженер

9. Специалист по биохакинг и програмируемо здраве

10. Оператор на медицински роботи

Биотехнологии

Според експертите индустрията, която стои там където се пресичат живата и неживата природа, обещава да предоставя почти неограничени възможности за създаване на напълно нови микроорганизми, които ще направят възможни значителни пробиви в медицината и енергетиката, в производството на суровини и материали, ще доведе до фундаментални промени в селското стопанство и появата на автономни екосистеми на мястото на задъхващите се от боклук мегаполиси. И по всяка вероятност биотехнолозите на бъдещето със сигурност ще се опитат да съживят жителите на Земята от далечното минало, даже от Юрския период.

11. Архитект на живи системи

12. Инженер в областта на синтетичната биология

13. Дизайнер на киберорганизми

14. Създател на микроорганизми с предварително зададени функции

15. Специалист по въскресяване на изчезнали видове

Селско стопанство

Една от най-древните професии на човечеството е на път да претърпи значителни промени. С помощта на съвременните технологии , такива като генетиката, 3D принтирането, изкуственият интелект и роботите, ще се освободят от тежък физически труд милиони хора, занимаващи се със селско стопанство. Част от хората занимаващи се със селско стопанство ще се се пренасочат в отглеждането на зеленчуци и плодове от нивите в миниферми в градски условия, например на покривите на и високи сгради. По всяко вероятност силно ще намалее масовото омъртвяване на добитък, тъй като все по-масово ще навлиза производството на месо, отглеждано в епруветка от животински клетки или отпечатано на 3D принтер, което по вкус няма да се различава от оригинала.

16. Агрокибернетик

17. Инженер по 3D печат на храни

18. Оператор на автоматизирана селскостопанска техника

19. Градски фермер

20. Специалист по изкуствено отглеждане на месо

Екология

В близко бъдеще специалистите по опазване на околната среда все повече ще могат да влияят на промените в климата на локално и глобално ниво. Ще се внедряват „умни“ и изгодни решения за намаляване на замърсяването на Световния океан и сушата. По всяко вероятност ще се появят нови методи за прогнозиране на земетресения и други природни бедствия.

21. Оператор по „умно“ рециклиране на отпадъци

22. Инженер по управление на времето

23. Специалист по изменение на климата

24. Експерт по точно прогнозиране на земетресения

Енергетика и природни ресурси

Колкото по-бързо се изчерпват изкопаемите ресурси, толкова по-енергично човечеството ще започне да търси замяна за тях. Едновременно с това ще са нужни специалисти,управляващи роботизирани миньори. В ежедневието ще навлизат дрехи и обувки, произвеждащи топлина и електричество. Ще продължи замяната на енергийни мощности, работещи с изкопаемите горива – въглища, нефт и газ с такива използващи възобновяеми източници на енергия – вятър, слънчева светлина, биомаса и други. Може би най- накрая ще бъде „опитомен“ термоядрен синтез. През следващите години експертите в тази област със сигурност ще добавят нови източници към списъка с алтернативни видове енергия.

25. Консултант по алтернативна енергия

26. Оператор на дронове за подземни тунели

27. Разработчик на системи за микро производство на енергия

28. Дизайнер на преносими енергийни източници

29. Специалист по управляем термоядрен синтез

Строителство

Новите чисти материали, роботиката и изкуственият интелект ще превърнат планирането и изграждането на домове и цели градове във вълнуващо изживяване за професионалисти, които не са играли достатъчно като малки с LEGO конструктори. Сградите ще бъдат сглобявани от готови „кубчета“ или отпечатани за няколко часа часове на 3D принтер, дори и в морето, а поръчката на “умно” управление за дома ще стане толкова обичайно за новодомците, колкото изборът на тапети и завеси.

30. Архитект на “зелени” градове

31. Проектант на инфраструктурата за „умен“ дом

32. Морски градостроител

33. Архитект на енергийно автономни сгради

34. Дизайнер за 3D принтиране в строителството

Транспорт

Безопасността, екологичността и ИИ логистиката ще бъдат основните двигатели на промяната в транспортния сектор на бъдещето: безпилотните морски и въздушни лайнери ще се управляват дистанционно от наземни служби, а шофьорите на градския транспорт ще зареждат колите си с нови видове гориво Водачите на превозни средства ще откриват най-краткия и бърз маршрут, използвайки индикациите на “умните” пътища, а може би буквално ще прелитат над редките задръствания.

35. Проектант на нови видове транспорт

36. Специалист по зареждане с алтернативни горива

37. Разработчик на “умни” пътища

38. Професионален пилот на дрон

39. Оператор на автономни морски плавателни средства

40. Инструктор за летящи коли

41. Регулировчик на движението на безпилотни автомобили

42. Адвокат в областта на безпилотния транспорт

Нанотехнологии

Днес човек трудно може да си представи значението на нанотехнологичните разработки във всички сфери на човешкия живот и дейност: от появата в бита и производството на нови материали с желани свойства и програмируемо поведение до създаването на невидими за човешкото око роботи и революционни технологии медицински нанороботи или такива, откриващи микроскопични следи на местопрестъплението.

43. Наноинженер

44. Разработчик на “умни” и композитни материали

45. Дизайнер на нанороботи

46. ​​​​Нанокриминалист

Лека промишленост

Модната индустрия на бъдещето ще зависи пряко от напредъка в свързаните с нея високотехнологични области: например, специалистите от леката промишленост ще научат обувките и дрехите да презареждат многобройните електронни устройства и сензори, вградени в ежедневния гардероб, ще накарат дънките и маратонките да се „перат“ в движение и ще направят възможно отпечатването на дрехи точно по собствената фигура.

47. Дизайнер на “умни” дрехи и обувки

48. Техностилист

49. Личен шивач за 3D печат на дрехи

Роботика

С всяка изминала година хората все по-активно прехвърлят цялата тежка, опасна, монотонна и свръхпрецизна работа в производството, в медицината и в ежедневието върху плещите на роботите. Успехът на глобалната роботизация обаче ще бъде пряко свързан с успеха в работата на специалистите в тази област – онези хора, които ще измислят и ще дават “професии” на “умните” асистенти, които ще съпровождат човек от раждането до дълбока старост.

50. Инженер за домашни роботи

51. Дизайнер на роботи за деца

52. Разработчик на медицински роботи

53. Създател на бойни роботи

54. Адвокат в областта на  роботехниката

Информационни технологии

Развиващият се с най-бързи темпове отрасъл на икономиката, областта на информационните технологии, гарантира работа за специалисти от най-широк профил – от дизайнери на интернет неща ( IoT) и чистачи на облачни хранилища от дигитален боклук до специалисти в преноса на информация от мозъка на човек към външни носители и обратно, психолози, помагащи да си запазим идентичността си в ерата на доминацията на дигиталните клонинги.

55. Разработчик на Интернет неща ( IoT)

56. Специалист по квантови изчисления

57. Квантов криптолог

58. Дизайнер на невронен интерфейс

59. Инженер по цифровизация и съхранение на памет

60. Консултант, помагащ за лечението на дигитална зависимост

61. Създател на цифрови двойници

62. Специалист по IT и AI етика

63. Утилизатор на цифров „боклук“ в областта на Big Data

64. Цифров лингвист – преводач

Безопасност

Тъй като информационните технологии все повече ще процъфтяват, проблемът със сигурността ще изисква появата на нов тип специалисти – тези, които ще помагат за запазването на личните данни на физическите лица и корпоративните тайни на компаниите. А също такива експерти, които ще могат да коригират цифровото минало на човек и да обезопасяват бъдещето от фалшиви новини.

65. Дизайнер по персонална сигурност

66. Специалист по киберсигурност

67. Специалист по заличаване на дигитални следи

68. Контрольор на съдържанието на новини (медиен полицай)

Бизнес и финанси

Концепциите „блокчейн“ и „криптовалута“ са все още неясни за повечето съвременници, но те скоро ще се превърнат в обичайно явление във финансите и бизнеса и които ще се управляват от професионалисти в цифровите обменни бюра и банките. Освен това, в допълнение към виртуалните пари, в бъдеще особена ценност ще придобият такива активи и валути като време, интелектуална собственост и дори тайните за мотивиране на служителите за работа в новите конкурентни условия.

69. Активатор на корпоративната конкурентна среда

70. Консултант по дигитална трансформация на фирми

71. Оператор в криптовалутна банка

72. Оценител на интелектуална собственост

73. Тайм мениджър

74. Експерт по развитието на блокчейн бизнес

Образование

По отношение на овладяването на знания и професионални умения общообразователната система неизбежно ще отстъпи място на индивидуалния подход към всеки ученик и студент, чиито таланти и способности ще бъдат откривани и развивани от ранна възраст от учители и наставници за бъдещето.

75. Автор на образователни курсове, базирани на ИИ

76. Интегратор на интердисциплинарни знания

77. Експерт по създаване на “образ на бъдещето” на детето

78. Личен съветник за образование и кариерно развитие

79. Програмист на бот учители

80. Треньор по мозъчен фитнес (mind fitness)

81. Експерт в търсенето и развитието на таланти

Култура и медии

В тази област в работата на специалистите все по-интересна роля ще играe не толкова съдържанието, колкото формата на представянето в пресечната точка между реалните и измислените светове, както и съвместната работа на творци и изкуствен интелект.

82. Дизайнер на виртуална реалност

83. Инженер за добавена реалност

84. Композитор, използващ ИИ

85. Писател, използващ ИИ

86. Художник, използващ ИИ

87. Оператор на холографско излъчване

88. Продуцент на програми със смесена реалност

89. Агрегатор на лични новини (narrowcaster)

Социална сфера

Не всеки човек ще може уверено да се справи с промените, които светът очаква на прага на новата реалност. Тези хора ще трябва да бъдат подпомогнати от специалисти, които да им помагат да намерят общ език с бързо напредващите съвременници и “умни” машини, както и да отпразнуват стогодишнината си в пълно здраве и с активни планове за още години напред.

90. Психолог за адаптиране към нова реалност

91. Мрежов адвокат

92. Експерт по взаимодействието човек-машина

93. Мениджър по дълголетие

Космос

Това, за което писателите на научна фантастика мечтаеха толкова дълго, може да се сбъдне през следващите десетилетия – човечеството да започне да навлиза в дълбокия космос.

94. Пилот на търговски космически кораб

95. Екскурзовод за космически туризъм

96. Разработчик на минерали в космоса

97. Чистач на космически отпадъци

98. Космобиолог

99. Проектант на извънземни космически бази

100. Специалист по тераформиране на планети

Източници:

World Economic Forum. The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution

McKinsey&Company. A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity

Crimson Education. Top 10 Jobs in 2030: Skills You Need Now to Land the Jobs of the Future

BusinessTech. These 7 new jobs will exist by 2050 — including an ‘extinct species revivalist’

Trade-Schools.net. Best Careers for the Future: 51 Jobs for 2020 and Way Beyond!

Thomas Frey, Futurist Speaker. 20 common jobs in 2040

Thais Bittencourt, Hotmart.com. 25 jobs of the future: trends that deserve your attention

Andrew Nusca, ZDNet. Top 20 most popular future jobs of 2030

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x