fbpx
Климат и екологияПрирода и общество

Съдържанието на въглероден диоксид в атмосферата e на рекордно високо ниво от 23 милиона година насам

Kонцентрацията на въглероден диоксид в атмосферата достигна 412 ppm и е рекордно висока от 23 милиона години насам. През по-голямата част на този период концентрацията на СО₂ в атмосферата линейно е намалявала със скорост 5 ppm за милион години, но само преди две столетия тя е започнала да се увеличава с 5 ppm за десетилетие. До такива изводи са стигнали учени, анализирайки съдържанието на радиоактивния изотоп на въглерода ¹³С в изкопаемите отлагания от съдови растения, способни към С3-фотосинтеза. Резултатите от изследването са публикувани в списание Geology.

Едно от най-важните наблюдения, които климатолозите се опитват да обяснят на широката общественост, е днешното повишение на СО₂ в атмосферата до ниво, надвишаващо нивата от далечното геологическо минало, когато нашите предци не са съществували като вид. В момента концентрацията на този газ е 412 ppm (части на милион). В предишни изследвания учени установиха, че такова високо съдържание на въглероден диоксид е нямало от 800 хиляди години насам. За този период науката разполага с данни от преки изследвания на количеството въглероден диоксид в балончетата въздух, намиращи се в ледените щитове на Антарктида.

Но с по-ранните периоди е по-сложно. За тях учените търсят данни в изкопаеми морски фораминефери, в зъбите на копитни животни, в отлаганията на Льосовото плато в Китай и в почвените карбонати, които достатъчно точно описват съдържанието на СО₂ за отделните геологически периоди, тоест се явяват дискретни. Резултатите от такива изследвания не винаги са убедителни за обществеността. Те са достатъчно разнородни и от тях трудно може да се изгради една цялостна картина. Именно затова те не могат да доведат до еднозначен извод за опасността от съвременните тенденции в промяната на климата и голямото значение на антропогенния (свързан с човешката дейност) фактор в затоплянето на климата, благодарение на увеличаващите се емисии на парниковите газове в атмосферата.

Учени под ръководството на Ин Цуй (Ying Cui) от Държавния университет Монклер, Ню Джърси, САЩ са провели изследване върху динамиката на промяна на концентрацията на въглеродния диоксид в атмосферата по време на миоцена, плиоцена и плейстоцена, геологически периоди, които обхващат последните 23 милиона години от земната история. За тази цел те са използвали публикувани данни от 700 измервания на радиоактивния изотоп на въглерода ¹³С. От тях 441 измервания са на база органични вещества в почвата, а 259 измервания са свързани с измерване на липидите в изкопаемите остатъци от съдови растения, осъществяващи С3-фотосинтеза. Този подход е позволил за пръв път да се построят непрекъснати медианни линии за ¹³С и СО₂ за толкова дълъг период от историята на Земята.

В резултат на своето изследване, климатолозите са стигнали до извода, че минималните значения за последните 23 милиона години на концентрацията на въглеродния диоксид е достигнала по време на ледниковия период на плейстоцена (около 170 ppm). Освен това те са очертали и две точки с максимални значения на СО₂: средния миоцен (350 ppm) и през плиоцена (приблизително 400 ppm). Тези два периода могат да се разглеждат като аналози на съвременната епоха (> 400 ppm от началото на 21-век) . Тази информация не е много обнадеждаваща, тъй като през средния плиоцен нивото на Световния океан е било средно с 23 метра по-високо от сегашното.

Важна тенденция, която са открили авторите на това изследване, изглежда по следния начин: в течение на 23 милиона години в атмосферата на Земята се е наблюдавало линейно намаляване на концентрацията на СО₂ с около 5 ppm за милион години. Но около преди два века трендът се сменил и е започнало увеличение на концентрацията на въглероден диоксид със същата скорост от около 5 ppm, но за десетилетие. Това потвърждава извода, че това най-вероятно се дължи на антропогенния фактор, тоест на човешкото въздействие върху природата.

Увеличената концентрация на въглеродния диоксид се отразява не само върху климатичните промени и свързаното с парниковия ефект глобално затопляне, но и върху когнитивните способности на хората. Homo sapiens за своята история на съществуване не се е сблъсквал с такава висока концентрация на СО₂, като още по-тревожното е, че над големите градове концентрацията на въглероден диоксид превишава 460 ppm. Ако текущите тенденции се съхранят още няколко десетилетия, то това ще доведе до влошаването на когнитивните способности на хората, описано в публикацията ни “Учени предсказват намаляване на когнитивните способности заради високата концентрация на СО₂”.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x