fbpx
Климат и екологияПрирода и общество

Учени предсказват намаляване на когнитивните способности заради високата концентрация на СО₂

Към края на века когнитивните функции на хората могат съществено да се влошат, ако човечеството не ограничи емисиите на парникови газове и изгарянето на изкопаеми горива. Съгласно статия публикувана в списание GeoHealth , при повишаване концентрацията на въглероден диоксид на въздуха до 930 ppm, хората ги очаква намаляване на способността да реагират на дразнители с 25%, а при вземането на решения и стратегическото мислене – с 50%.

Изследвания, проведени в офис сгради и училища са показали, че увеличението на концентрацията в помещения на въглероден диоксид във въздуха намалява когнитивните функции, като се влошават паметта, концентрацията на вниманието, зрителните възприятия и общата способност за вземане на решения.

Съгласно данни, получени по време на изследвания на антарктически ледени ядра с реликтови мехурчета на въздух за последните 800 000 години, Homo Sapiens не се е сблъсквал с такава концентрация на СО₂, каквато се наблюдава понастоящем. В момента тя е 410 ppm, като над големите градове тя е с 50-60 ppm по-висока, а в помещенията (даже и добре вентилираните) може да нарасне до два пъти повече.

Съгласно разработени сценарии, известни като RCP 4,5 и RCP 8,5 (Representative Concentration Pathways) на бъдещите антропогенни (предизвикани от човешка дейност) емисии до 2100 година, концентрацията на СО₂ може да нарасне съответно до 540 ppm и 930 ppm. За реализацията на сценария RCP 4,5 човечеството трябва постепенно да намали емисиите на СО₂, преминавайки към алтернативна енергетика и намалявайки използването на изкопаеми горива. Сценарият RCP 8,5 разглежда ситуацията, при която няма ограничения на емисиите на парниковите газове и понастоящем за съжаление сме по-близо именно до този сценарий.

Колебанията на концентрацията на СО₂ за последните 800 хиляди години и сравнение със сегашното ниво и прогнозираната концентрация по сценариите RCP4.5 и RCP8.5
Източник: Kristopher B. Karnauskas et al. / GeoHealth, 2020

Екип от учени от Университета на Колорадо под ръководството на Кристофър Карнаускас (Kristopher B. Karnauskas) е провел моделиране на въздействието върху когнитивните функции на човек при промяната на концентрацията на въглеродния диоксид във въздуха в съответствие със сценариите RCP 4,5 и RCP 8,5. За тази цел те са използвали нормализиран когнитивен показател (Normalized cognitive score). Той представлява интегрирана величина, с помощта на която могат да се оценят основните когнитивни функции на човек по скалата от 0 до 1, където 1 е оптималното ниво на когнитивните функции, а 0 съответства на тяхното критично намаляване.

Изследователите са разглеждали наведнъж две версии на този показател: комплексна, която включва способността за стратегическо мислене и вземане на решения, и базова, която е ограничена до скоростта на отговор на присъстващи дразнители. По този начин учените са пресметнали, как ще се променя нормализирания когнитивен показател в отговор на антропогенните изхвърляния в атмосферата на СО₂ от 2020 г. до 2100 г.

А-концентрация на СО₂ в атмосферата (global),във въздуха над градовете (urban) и вътре в помещенията (indoor) по сценариите RCP4.5 (синьо) и RCP8.5 (червено); B-реакция на нормализирания когнитивен показател на концентрацията на СО₂ във въздуха в комплексен (плътна линия) и базов (пунктирна) вид по данни на Allien et al.2016; С – промяна на нормализирания когнитивен показател в базов и комплексен вид при изпълнение на сценариите RCP4.5 и RCP8.5.
Източник: Kristopher B. Karnauskas et al. / GeoHealth, 2020

Съгласно резултатите от моделирането, до 2100 година може да се очаква намаляване на основната способност за реакция на дразнители с 25% и отслабване на стратегическото мислене и способността за взенаме на решения – с 50% в сравнение със сега. Съпоставяйки тези резултати, с данните от друго изследване, в което е установено, че при концентрация на СО₂ по-висока от 720 ppm критично се увеличава чувството за тревожност и сънливост в човек, можем да стигнем до неутешителния извод, че сценария RCP 8,5, при който концентрацията се прогнозира да стигне до 930 ppm, е абсолютно недопустим за менталното здраве на бъдещите поколения.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x