fbpx
Наука и технологииТехнологии

Какъв ще бъде Интернет в ерата на Web3

Сегашният модел на Интернет има много недостатъци – цензура, централизация, натрапчива реклама. Идеолозите на новата мрежа виждат бъдещето на безплатния и сигурен интернет в Web3. През последните няколко години се води особено активна дискусия, че настоящият модел на Интернет вече е остарял и трябва да бъде преразгледан. Развитието на блокчейн технологиите, криптовалутите, метавселените, NFT и децентрализираните приложения изискват нов модел на Мрежата, известен като Web3 или Интернет на бъдещето, който много вероятно ще промени живота ни.

Историята на Интернет

Web 3.0 ще бъде следващата еволюция на Интернет след Web 1.0 и Web 2.0.

Web 1.0 възникна през 90-те години на миналия век, когато се появиха уебсайтовете със статично съдържание. По правило той беше създаден и разширяван от самите собственици на ресурси и потребителите можеха само да търсят и консумират информация.

Данните от сайтовете се съхраняваха на сървъри във файлови системи и те често бяха публикувани в оригиналния си вид, без маркиране. Самите ресурси изглеждаха тромави, претоварени с GIF анимации и разноцветни елементи. В края на ерата на Web 1.0 започнаха да се появяват форуми и чат стаи, които позволяваха на потребителите да участват в създаването на съдържание. Самата дефиниция на Web 1.0 се появи, след като вече бяхме в ерата на Web 2.0. Първата фаза на Интернет продължи от 1991 до 2004 г.

Принципилна схема на Web 1.0 Източник: gillesds.com

В момента Интернет е във фаза на развитие, известна като Web 2.0. Съвременният модел позволява на потребителите самостоятелно да създават съдържание, да го управляват и да взаимодействат с други хора. В зората на Web 2.0 активно се развиваха блоговете, след това социалните мрежи и други платформи, сега вече има много повече възможности за визуализиране на съдържанието. В същото време уебсайтовете станаха по-опростени, шаблоните и типографските шрифтове започнаха да преобладават, има по-малко ненужни елементи. Дизайнерите работиха в посока интерфейсът на ресурсите да е интуитивно разбираем за всеки потребител.

Основният недостатък на Web 2.0 е прекомерната централизация, тъй като огромно количество информация за потребителите се събира от такива ИТ гиганти като Apple, Google, Amazon, Facebook и други мегакорпорации. В резултат на това потребителите се сблъскват с проблеми като цензура, изтичане на лични данни, както и натрапчива реклама. Освен това цялата информация все още се съхранява на сървърите на компаниите и разпространението й може да бъде ограничено със закон или по друг начин.

Как в момента функционира Web 2.0 Източник: gillesds.com

Именно по тези причини все повече се обсъжда необходимостта от от появата на Web 3.0 или децентрализиран интернет модел, при който потребителите могат да станат пълноправни собственици на собственото си съдържание, да могат да си осигуряват приходи от него и да обменят информация без риск от изтичане.

Особеностите на Web3

Web3 е концепция за развитието на следващото поколение на Интернет, която се основава на идеята за децентрализация. Предполага се, че в ерата на Web3 хората не само ще станат пълноправни собственици на своето съдържание, но и ще може да не разкриват личните си данни, а самият интернет ще стане по-отворен и безопасен.

Принципиална схема на бъдещия Web 3.0 Източник: gillesds.com

Официалният термин беше въведен през 2007 г. от Джейсън Калаканис, главен изпълнителен директор на Netscape.com. Той описа бъдещия интернет като платформа, където онлайн ресурсите вече няма да бъдат еднообразни и безполезни, а съдържанието ще започне да се създава от професионалисти. Като пример Калаканис цитира немския раздел на Wikipedia, където професионалните редактори започнаха да преглеждат статиите.

Първите идеи за Web3 бяха изказани още през 1998 г. от един от бащите на световната мрежа Тим Бърнърс-Лий, който въведе идеята за семантичната мрежа, в която съдържанието на сайтовете да може да бъде описвано с помощта на метаезик, за да бъде разбираемо за компютъра. Просто казано, това трябваше да бъде език от символи, по-разбираем за машината от обикновеното човешко запитване. Но проблемът беше, че Бърнърс-Лий предлагаше да се внедри семантичната „паяжина“ като надстройка, което изглеждаше твърде сложно, тъй като трябваше да се създаде мета описание за всеки ресурс в мрежата.

Авторът на термина Web 2.0, Тим О’Райли, също вярваше, че Web 3.0 ще бъде свързан със семантика, която ще позволи на Интернет да взаимодейства с физическия свят. Той обаче препоръчваше да не се отъждествява интернет със семантичната паяжина. В концепцията на О’Райли всъщност се описваха интернет нещата.

През 2006 г. Тим Бърнърс-Лий описа семантичната мрежа като компонент на Web 3.0, който се различава от Web3 в криптографски контекст. През последните години се появи ново решение – технологията за разпределените регистри (DLT), която е внедрена под формата на блокчейн мрежи. Тя се използва за проверка на транзакции, за наблюдение на операциите на работното място в много различни области. Проблемът е, че в последните дискусии за Web 3.0 и Web3 терминологията стана взаимозаменяема. Самият термин Web3 е въведен през 2014 г. от основателя на Polkadot и съоснователя на Ethereum Гавин Ууд и се отнася до децентрализирана онлайн екосистема, базирана на блокчейн.

Според Лемюел Парк, съосновател и главен технически директор на компанията за разработка на софтуер BrightEdge, Web3 е просто еволюция на Web 3.0, тъй като необходимостта от семантична мрежа до голяма степен е изчезнала. Новата концепция се основава на бъдеща децентрализирана мрежа с фокус върху блокчейн технологията, криптирането и криптовалутите, технологиите за изкуствен интелект, виртуалната (VR) и допълнена (AR) реалност, а сега и на метавселената.

Парк също така казва, че очаква появата на децентрализирана мрежа с интелигентни хостове в третата итерация на Мрежата.

„Съществуващите концепции ще се запазят и бизнесът все още ще има уебсайтове, търсачките ще помагат за насочването на трафика, а социалните мрежи ще продължат да съществуват“, казва експертът.

Ако в Web 2.0 комуникационният протокол е HTTP и данните се съхраняват на сървъри, то в Web3 се планира да се създаде ново ниво на мрежово взаимодействие без единна точка за управление. С тази архитектура деактивирането на един модул няма да доведе до падане на цялата инфраструктура, тоест ще стане невъзможно ограничаването на достъпа до Интернет.

Днес пазарът предлага първите децентрализирани приложения (dApps), децентрализирани автономни организации (DAO) и услуги, които осигуряват съхранение и обработка на данни на глобално ниво. Но проблемът се състои в това, че все още няма ефективен начин да се осигури комуникацията помежду им.

Възможен изход от ситуацията може да бъде създаването на cross-chain инфраструктура, която да обедини всички блокчейн мрежи. Опитите за създаване на такава инфраструктура вече се правят от Polkadot и Cosmos. Polkadot през декември 2021 г. обяви стартирането на публичен парачейн, тоест независима мрежа, която може да взаимодейства с отаналите блокчейни. Това е мрежов протокол, който позволява прехвърлянето на произволни данни между публични и частни блокчейни. Това позволява да създават приложения, които получават данни от частен блокчейн и се използват в публичен. Например, частният блокчейн на частно училище ще може да изпрати потвърждение за смарт договор за проверка на научната квалификация на учител в публичен блокчейн.

Перспективите пред Web3

Активна дискусия за Web 3.0 започна, след като през лятото на 2021 г. компанията Meta обяви създаването на метавселена, която ще обедини физическата, допълнената и виртуална реалност. Скоро след това редица големи компании, като Microsoft, Tinder и други, също обявиха, че ще създадат свои собствени метавселени и възнамеряват да ги интегрират помежду си. Очаква се платформите да представляват пълноценни дигитални светове със собствена икономика, базирана на блокчейн.

Web3 вероятно ще се превърне в спецификацията, която компаниите създатели на метавселени ще използват, за да позволят оперативна съвместимост. Така новият стандарт ще гарантира сигурността на финансовите транзакции и безпроблемното свързване на различните системи.

Скептиците смятат, че през следващите години не трябва да се очаква пълноценен Web3, но ще се развие хибриден модел с централизиран Интернет и Web 3.0 елементи. Те обясняват това с факта, че метавселените, NFT и блокчейн технологиите остават под контрола на конкретни организации, така че пълната децентрализация на Интернет няма да се случи скоро.

Как Web3 ще промени света

Технологията Web3 не само ще промени интернет, но и ще допринесе за все по-голяма дигитализация и децентрализация на икономиката. В ерата на Web 2.0 се развиха цифровите услуги и вече можете да купувате цифрови стоки за токени. Web3 ще осигури надеждност и сигурност за голям брой нови решения, предимно във финансовата индустрия и нейните продукти. Например, в бъдеще може да няма нужда банките да съхраняват или превеждат пари.

Може да се промени начина на оторизация в услугите и потребителят да получи достъп до всички ресурси в Мрежата, използвайки един защитен ключ. Това ще позволи свързването на електронните портфейли и банковите приложения към един единствен акаунт.

Новият интернет ще стане по-демократичен, а полезността на съдържанието ще се определя от децентрализирани автономни организации (DAO), включващи големите компании. Всеки участник ще има право на глас и ще взема важни решения за съдържанието и за самите организации.

В резултат на това в децентрализирания Интернет ролята на самите потребители ще се промени. Те ще могат да осигуряват приходи от личните си данни, да купуват и продават стоки и услуги, да печелят от създаването на съдържание директно без посредници.

Само през 2021 г. над 34 000 нови разработчици се присъединиха към Web3 проекти, а компаниите инвестират стотици милиони долари. Така например, съоснователят на Reddit Алексис Оханян и компанията Solana Ventures основаха съвместен инвестиционен фонд за 100 милиона долара.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x