fbpx
На фокусНаукаНаука и технологииНови

Какво се крие отвъд края на нашата Вселена: пет от най-зашеметяващите теории

Какво се крие отвъд границите на наблюдаваната Вселена? Науката има пет еднакво правдоподобни и в същото време недоказуеми теории за големия друг свят.

Какво представлява наблюдаваната Вселена?

Първо, много важно е да се разбере какво всъщност представлява наблюдаваната Вселена и чак тогава можем да разсъждаваме за „отвъдния“ свят.

Наблюдаваната Вселена включва цялото пространство, което можем да наблюдаваме и измерваме въз основа на светлината, която достига до нас. Нашата Вселена е на приблизително 13,772 милиарда години. Това означава, че всичко това , което се намира по-далеч от колкото може да преодолее светлината и от началото на съществуването на нашата Вселена просто не е имало време да стигне до нас, остава ненаблюдаемо.

Проблемът е, че това не е техническо ограничение. Не че технологията не е достатъчно напреднала, за да види отвъд този мистериозен воал. Това просто е ограничение, наложено от самата скорост на светлината. Точно по същия начин е невъзможно да прочетем писмо, което още не е пристигнало.

Освен това самата Вселена се разширява все по-бързо, което означава, че мистериозната граница се отдалечава все повече и повече от нас. Сигнал, излъчен от Земята технически никога няма да може да достигне края на Вселената, дори и да отнеме безкрайно дълго време, за да го достигне.

И тук идват най-често срещаните въпроси. Ако Вселената непрекъснато се разширява, тогава „в какво“ тя се разширява? Ако долетим до края на Вселената, какво ще видим там?

Отвън е само пустота

Според една от теориите отвъд нашата Вселена може би има безкрайна пустота.

Не можем да разберем истинското „нищо“, защото то не се наблюдава и не може да бъде описано по никакъв начин. Това е отсъствие на каквото и да било. Освен това, може ли въобще да съществува безкрайно пространство? Доколкото знаем, всичко съществуващо е ограничено. Дори това, което сега изглежда безкрайно, само се доближава до безкрайността, но никога не е наистина безкрайно.

Нашата вселена се намира вътре в черна дупка

В този интересен феномен може да се крие възможния отговор на въпроса за нашата собствена Вселена. Традиционното обяснение за черните дупки е, че това са обекти, които възникват, когато умиращи звезди колабират под въздействието на собствената си маса, образувайки невероятно плътна сингулярност.

Живеем ли в черна дупка? Източник: Pixabay

Черните дупки до такава степен огъват самото пространство-време, че нищо не може да избегне гравитационното им привличане отвъд така наречения хоризонт на събитията. Дори светлината. Какво се намира отвъд хоризонта на събитията на черната дупка остава загадка, както и границите на нашата собствена Вселена.

Ами ако нашата Вселена се намира в една от тези огромни черни дупки? По някаква причина тя се разширява и с всяка изминала секунда измества края си все повече и повече извън обсега ни, толкова бързо, че дори светлината не може да достигне до нейния край. Възможно ли е това да е същата оная сила, която пречи на светлината да напусне черната дупка?

Това, което виждаме като гравитационно привличане от външната страна на черната дупка, вътре представлява непрекъснато нарастващо пространство-време, което измества границата все по-далеч. Нашата Вселена се разширява по същия начин.

Полският физик-теоретик Никодем Поплавски е предложил друга интересна теория. Нашата Вселена е възникнала като част от много по-голяма Вселена, която е попаднала в черна дупка и се е свивала, докато достигне до непостижимо плътно състояние. След това този фрагмент от ядрото, подложен на гравитационно въртене, експлодира, образувайки нашата съвременна Вселена, каквато я познаваме. Това ядро може да е източникът на Голям взрив.

Теориите за черните дупки описват хоризонта на събитията като точката, в която пространство-времето се извива по-бързо от светлината. Ето защо светлината не може да избяга. Тя не е достатъчно бърза, за да стигне до края. Същото се случва и с нашата Вселена. Разширяването на самата Вселена – пространство-времето – протича много по-бързо от скоростта на светлината. Така че може ли наистина сме вътре в гигантска черна дупка?

Това също може да означава, че всяка черна дупка в нашата вселена може да съдържа други вселени и всяка от тях може да съдържа вселена, много подобна на нашата. А отвъд нашата вселена може да има много по-голяма вселена. Но ние просто сме хванати вътре в капана на нашата черна дупка.

Отвъд края на нашата наблюдавана Вселена съществува друга по-голяма част от нея

Друга теория предполага, че все още ненаблюдаемата част от нашата Вселена съдържа още по-голяма част от Вселената, тоест още звезди, галактики и клъстери в безкрайно разширяващото се пространство.

Това прави тази теория подобна на друго предположение, наречено теория за Мултивселената. Ако пространството наистина се разширява безкрайно, тогава трябва да има безкрайни повторения на нашата вселена, на нашата планета Земя, тоест в една безкрайна вселена трябва да има безкраен брой “Земи”. В крайна сметка има ограничение за това колко различни обекти могат да се създадат с помощта на атоми, даже ако това ограничение е невероятно високо.

Но ако нашата Вселена непрекъснато се разширява, тогава в какво тя се разширява? Ако нашата Вселена има формата на балон, който се надува, то той се разширява на повърхността си. Но какво е това пространство около „балона“? Ако нашата Вселена има затворена форма, тогава какво има извън нея? Трябва да има нещо?

Възможни различни форми на Вселената Източник: Gary Hinshaw / Public Domain

По-горе са показани три възможни геометрични форми на нашата Вселена. Но която и да изберете, тя има „вътрешност“ и „външност“. Друго измерение? Нещо, което даже не можем да си представим какво е?

Тъмен поток отвън

Ако следваме общоприетите космологични модели, тогава разпределението на галактическите клъстери в нашата Вселена в резултат на разширяването и инфлацията би трябвало да е произволно. Учените обаче твърдят, че са открили модел, който показва, че някои части от Вселената се привличат по-силно от други и това привличане трябва да идва от мощна сила отвъд нашата видима Вселена.

Първоначално се смяташе, че тази ненаблюдаема външна сила може да е черна дупка. Но ако беше черна дупка, тогава скоростта на приближаване щеше да се ускорява експоненциално с доближаването до черната дупка. Обаче в дадения случай скоростта им остава постоянна и вероятността причината за гравитационното привличане да е черна дупка е малка.

Астрофизикът д-р Ричард Холман предполага, че тази външна сила може да идва от друга вселена извън нашата.Тези твърдения все още се оспорват, но представляват интересна теория за нещо мощно, дебнещо отвъд нашата вселена.

Нашата Вселена е част от Мултивселена

Една от най-популярните теории е за съществуването на „мултивселена“ – колекция от безброй вселени, които се носят като мехурчета едно до друго. Всяка вселена се състои от алтернативна реалност.

Като се има предвид тази теория и нейният подход към безкрайността, може да се твърди, че има вселена, в която животът ви е точно същият, какъвто е сега, с изключение на това, че се занимавате с нещо абсолютно различно. Или пък в друга вселена може никога да не сте се раждали, а в трета да сте сериен убиец.

Хипотезата за мултивселената описва всички тези вселени, като плаващи една до друга в празно пространство и несвързани една с друга. Всяка от тях съдържа отделна реалност, като отделен балон. Освен това има предположения, че можете да преминете в друга реалност, минавайки през червеева дупка или черна дупка.

Източник: Inverse

Това ни връща отново към теорията, че сме заседнали в черна дупка. В крайна сметка това означава, че като скочим в друга черна дупка, можем да се окажем и в друга вселена.

Най-вероятно никога няма да получим правилния отговор на въпроса какво всъщност се крие отвъд нашата Вселена. И тъй като тя се разширява по-бързо от скоростта на светлината, вероятно никога няма да можем да достигнем или видим нейния край. Какво се крие отвъд края на Вселената по всяка вероятност ще остане загадка дори и след смъртта на човечеството.

И въпреки че разширяването и протичането на времето разкриват нови галактики и звезди, чиято светлина едва започва да достига до нас, тези новооткрити звезди и галактики ще стават все по-тъмни поради червеното отместване, тъй като светлината трябва да изминава по-голямо разстояние и най-далечните звезди и галактики просто ще останат невидими.

Мултивселена ли е, великата „пустота“ ли е или друга вселена отвъд черната дупка? Най-вероятно никога няма да разберем отговора на този въпрос и ще си останем само с предположенията и красивите и странни, но недоказани теории за това какво се крие отвъд границите на нашата Вселена.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x