fbpx
ЛюбопитноПсихологияСамопознаниеЧовекът

„Щастливец“ или „тих страдалец“: шест типа самотни хора

Общоприето мнение е, че самотата в нашия информационен век се превръща в сериозен проблем. Но ако сте сами, означава ли това, че нещо ви липсва или не изпитвате удовлетвореност от живота? Изследване доказва, че съществуват различни типове самотни хора и самотата не означава автоматично, че човек е щастлив или нещастен в живота.

Представете си за миг, че ще бъдете сами до края на живота си. Какво чувствате? Възторг ? Тъга? Облекчение?

За някои хора самотата означава свободата да правят каквото си поискат и когато си поискат, без никакво съгласуване или компромис. Те процъфтяват, когато са сами. За други хора самотата е дълбоко разочарование, знак за провал в личния им живот и според тях това е основната причина, поради която не могат да постигнат житейските си цели.

Тези контрастиращи подходи към самотата подчертават много важен момент: вие може да знаете, че някой е самотен, но не можете да знаете със сигурност дали е щастлив или не.

Самотни и различни

Исторически погледнато, доминиращата насока при психологическите изследвания в тази област приемат, че когато сте самотни, нещо ви липсва. Въз основа на тази гледна точка, самотните хора ги сравняват в изследванията с общите средни резултати за удовлетвореност от живота или благополучие, с което се маскира важна вариативност в опита на необвързаните хора.

С други думи, по този начин необвързаните хора често се третират като един тип хора, докато всъщност сред тях съществува голямо личностно разнообразие.

Нов анализ и нови типове самотни хора

Как учените могат да идентифицират основните разлики между самотните хора? Един от начините е да се идентифицира някаква характеристика (например дали са самотни по собствено желание) и по този начин да ги сравнявате. Всякакви разлики, които се появяват, могат да бъдат интересни, но този подход също така прикрива важни различия между необвързаните хора.

На сегашния момент може би най-успешния подход за класифициране на различните типове самотни хора е аналитичния, при който се търсят прилики между хората и на база на тях се обединяват в групи въз основа на набор от индикатори, без предварително да се определя броя на групите или да се разчита на една променлива за сортиране (като например дали някога са били в официален брак или не). Този тип анализ носи наименованието Latent profile analysis ( LPA ) и наскоро той е бил използван в изследване, касаещо типовете самотни хора, чиято цел е била да се идентифицират важни разлики между отделните хора.

Шест вида самотници и толкова различни животи

Изследователите са използвали метода LPA, за да идентифицират различни групи сред 562 самотни пълнолетни доброволци въз основа на техните самооценки за качеството на взаимоотношенията им (като удовлетворение и близост с приятели и семейство), както и тяхната самооценка, нива на стрес и здравословно състояние. Тези самотни пълнолетни хора са били част от национално представителна за САЩ извадка и е включвала приблизително равен брой самоопределили се самотни мъже и жени. Резултатите от изследването е идентифицирало шест уникални типа самотни хора. Ако се самопределяте като самотен, можете ли да откриете към коя група сте най-близко?

• Тип “Щастливец”. Тази група необвързани хора (19,2%) се радват на добро здраве, ниски нива на стрес и висока самооценка и се чувстват много удовлетворени от приятелските си и семейни взаимоотношения.  

• Тип „Къде е моят социален живот?“ Около една четвърт от самотните хора (24,7%) попадат в тази група. Те демонстрират силни личностни качества, съобщавайки за висока самооценка, ниски нива на стрес и добро здраве. Те също така съобщават за добри семейни взаимоотношения. В същото време те са недоволни от приятелските си отношения, като отбелязват липса на близост в тях. Може би тези проблеми с приятелството допринасят те да отчитат само умерена удовлетвореност от живота.

• Тип “Тихият страдалец”. В социалния живот хората от тази група (27,6%) се справят добре: те отбелязват силни приятелства и силни семейни отношения. Въпреки това, вътрешно те се борят с ниска си самооценка, силен стрес и здравословно им състояние е под средното. Тези проблеми обясняват умерената им удовлетвореност от живота.

• Тип „Не става въпрос за мен, а за теб“. Тази категория включва по-малко от 3% от самотните хора и за тях е характерно висока самооценка, минимален стрес, добро здраве… но в същото време  се съобщава за високи нива на неудовлетвореност от връзките си (например със  семейството и приятелите).

• Тип „Може би проблемът е в мен“. Около една пета (16,9%) от необвързаните хора съобщават за неудовлетворителни приятелства, лоши отношения със семейството и ниска самооценка, както и забележимо високи нива на стрес и състояние на здравето под средното. За подобен тип хора лошият опит от междуличностните отношения съвпада с тяхната ниска собствена самооценка. За тази група самотни хора е характерна относително ниска удовлетвореност от живота.

• Тип “Смесени чувства”. От една страна, самотните хора в тази група (8,7%) съобщават за добър опит в  приятелските  взаимоотношения, но от друга – за незадоволителни отношения в семейството, ниска самооценка, влошено здравословно състояние и високи нива на стрес. Не е изненадващо, че тази група, която изпитва трудности в личния си живот и социалните взаимоотношения, също съобщава за ниска удовлетвореност от живота.

Практическата полза

Използването на личностно ориентирания аналитичен подход, за идентифициране на разнообразието сред самотните пълнолетни хора е важна стъпка напред. То показва, че много необвързани хора са щастливи и доволни от живота, отношенията и приятелствата си. В същото време други самотни са нещастни, декларирайки за проблеми или в техния социален живот, или в оценките им за своето благополучие. Резултатите от изследването ясно демонстрират, че не съществува един общ начин на живот, характерен за всички необвързани хора.

Признаването, че необвързаните хора живеят по различен начин, е начин правилно да се осмисли житейския опит на тези хора, за разлика от мисленето, че всички необвързани хора изпитват едни и същи чувства. Най-важният извод от това изследване е идеята, че самотата не означава автоматично, че човек е щастлив или нещастен в живота. В крайна сметка щастието не зависи от състоянието на взаимоотношенията, а от много по-богат набор от комплексни фактори.

Източник

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x