Дари
Климат и екологияПрирода и общество

Прогнозирането на климатичните колебания в Европа е възможно няколко години предварително

Съгласно изводите от ново изследване, проведено от немски учени, наблюдавайки температурата на повърхността в северната част на Атлантическия океан, могат да се прогнозират промените в европейския климат за няколко години напред. Такива изследвания са важни не само от научен интерес, но и за тези, които вземат решения в сферата на европейската политика и икономика. Изследването е извършено от изследователи от Центъра за изследване на океана ГЕОМАР Хелмхолц в Кил (GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel) и Института за изследване на Балтийско море Лайбниц (The Leibniz Institute for Baltic Sea Research) , а резултатите от него са публикувани в научното списание Geophysical Research Letters.

Каква ще бъде зимата след 5 години – топла или студена? Ще бъде ли лятото дъждовно? За съжаление е невъзможно някой да отговори на тези въпроси понастоящем, въпреки значителния научен прогрес в областта на климатологията и развитието на методите и моделите, използвани за прогнозиране на времето.

Но съгласно изводите от проведеното гореспоменато ново изследване на немските учени, редица ключови фактори, влияещи на климата, такива като температурата на повърхността на северната част на Атлантическия океан, могат да бъдат предсказани няколко години предварително. Като следствие от това, е възможно да се прогнозират и климатичните тенденции на европейския континент.

Ролята на океана

Както е известно, климатичната система на Земята представлява сложен механизъм заради взаимното влияние на различните компоненти, такива като атмосферата, океаните и ледените покрития. Това предизвиква естествени промени на климата, времевия диапазон, за които може да бъде от няколко месеца до няколко години. В този смисъл океаните играят изключително важна роля в такива дългосрочни процеси.

В новото си изследване учените са изучили възможността за използването на свързаните с ветровете данни за прогнозиране на промените в температурата на водата на повърхността в северната част на Атлантическия океан няколко години предварително. По тяхно мнение, промените в температурите на водата влияят значително на европейския климат.

„В някои региони на планетата могат да се прогнозират промените на климата. Ярък пример в това отношение е явлението Ел Ниньо в тропическата част на Тихия океан, която се наблюдава на всеки две години. Такива промени могат да се прогнозират два месеца предварително“ – обяснява водещия учен в изследването Аника Райтнгес от Центъра за изследване на океана ГЕОМАР Хелмхолц.

„Даденото изследване се фокусира на промените, които се случват за по-продължителен период от време в регион, където естественият климатичен контраст е много по-голям, отколкото в тропическите зони“ – добавя тя в прес релийза на изследователския център.

Прогнозите са възможни, но …

Ако такива прогнози са възможни, то каква информация е нужна за тях? Какви са особеностите на тези прогнози?

Изследователите са се опитали да отговорят на тези въпроси и са стигнали до извода, че дългосрочните прогнози на климатичните колебания са възможни благодарение на бавните промени на температурите в океана. Тези изменения продължават много години подред.

По думите на учените, сложността се състои в това, че данните от наблюденията, необходими за разработването на компютърен модел, който да е в основата за пресмятането на тези прогнози, трябва да са максимално точни. В същото време наблюденията върху океана имат до известна степен ограничен характер от гледна точка на качеството и количеството.

Поради липсата на такива точни данни, учените са използвали начални значения, получени чрез измерване промените на вятъра на повърхността на океана, за създаването на своя компютърен модел, предназначен за прогнозиране на промените на температурите в океана,

„С течение на времето перспективите за създаване на реалистичен модел стават все по-видими и това открива възможностите за успешно прогнозиране с времеви хоризонт от 7 и повече години“ обяснява Райтнгес.

Учените описват механизма , свързващ движението на ветровете с промените на температурите на повърхността на океана, по следния начин:

Ветровете променят своята посока над океана, увеличавайки температурата на водата в определени райони в северната част на Атлантическия океан. След това в продължение на няколко години топлината се насочва на североизток. Накрая, температурата на повърхността на океана започва да се покачва в североизточната част на Атлантическия океан в отговор на ветровете, духали преди години.

Схема на това как по години ветровете влияят на температурата на океана
Схема на това как по години ветровете влияят на температурата на океана
Graphic: Annika Reintges, edited by Christoph Kersten/GEOMAR

Това изследване потвърждава извода от предишни изследвания, че температурата на повърхността на водата в северните части на Атлантическия океан влияе на климата над целия европейски континент.

По този начин създаването на точни компютърни модели за прогнозиране температурата на водата в северния Атлантик за период от няколко години напред ще има голямо значение не само за прогнозиране на климатичните промени в Европа, но и за вземането на отговорни решения, касаещи европейската икономика и политика.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x