fbpx
На фокусПрогнози и тенденции

Къде да се инвестира, съобразно 10-те „мегатренда“ на следващото десетилетие

Група аналитици в областта на инвестирането от Bank of America Merrill Lynch (BofAML) е разработила план за инвестиране, отчитайки предполагаемите десет „мегатренда“ за следващото десетилетие, като например, отстъплението от глобализацията и демографските тенденции. В материал, предназначен за техните клиенти, аналитиците описват новата парадигма на предстоящото десетилетие, която ще измени сегашното „статукво“.

Частично тази промяна е предизвикана от рекордно ниските лихвени проценти, което прави парично-кредитната политика все по-неефективна. Изменението на условията може да доведе до появата на нови икономически теории, до отстъпление на глобализацията и ускоряваща се геополитическа надпревара за технологично превъзходство. „Безпрецедентните успехи в иновациите“ ще се внедряват чрез увеличение на броя и нарастващото взаимодействие на включените към глобалната мрежа електронни устройства. Това от своя страна ще доведе до все по-големи предизвикателства към правителствата и ще създава проблеми с конфиденциалността, даже при положение, че тези иновации носят икономическа ценност.

Ето кои 10 мегатренда ще са актуални за следващото десетилетие по мнението на икономистите от BofAML и какви са техните препоръки как те да бъдат използвани:

Отстъпление от глобализацията

Пазарите реагират на перспективата за сключване на сделка между Китай и САЩ, с надежда, че двете суперикономики ще сключат нещо като пакт за ненападение.

Но екипът на BofAML предсказва, че свободното движение на пазари, капитал и работна ръка през следващото десетилетие ще се сблъска с редица ограничения. Световната търговия през изминалата година е нараснала с 2,5%, което е по-малко от глобалния ръст на брутния вътрешен продукт. Това е рядко събитие, вещаещо рецесия. Двустранните битки ограничават развитието на многостранни структури. Тези отклонения позволяват да се предположи, че икономическата нестабилност в резултат на търговското напрежение може да стане нормално явление.

В какво да се инвестира: По мнението на BofAML, най-перспективни за инвестиции са реалните активи, такива като стоки, селскостопански земи, благородни метали и недвижимо имущество, а също така финансови активи, които са спечелили от предните три десетилетия на глобализация. Аналитиците също така предлагат да се инвестира в аерокосмическата, военната и енергийната сфера, в активи, свързани с водните ресурси и инфраструктурата, тъй като националната безопасност и икономическият суверенитет ще бъдат приоритетни в политиката. На пазара на акции съветът е да се обърне внимание на акциите с ниска капитализация и на цикличните сектори, а не на технологиите и здравеопазването.

Рецесия

По мнението на аналитиците, днешният пазар на облигации и дълга в размер на повече от 13 трилиона долара, водят до отрицателни лихвени проценти и представляват най-голямата опасност за пазарите през следващото десетилетие.

„Водената парично-кредитна политика през изминалото десетилетие доведе до значителен ръст на активите, но икономическите изгоди бяха за притежателите на капитала, а не за работниците“ – се отбелязва в писмото – „В случай на настъпване на рецесия, икономическата политика ще бъде насочена към поправяне на изкривяванията от миналото десетилетие, довели до още по-голямо неравенство в богатството и до спекулативен финансов инженеринг“.

Това вероятно това ще означава по-високи лихвени проценти , по-ниски доходи или и двете явления едновременно.

В какво да се инвестира: Злато и добив на злато, в естествени монополи като комуналните компании, които притежават ценова власт и в 30-годишни държавни ценни книжа (ДКЦ) на САЩ. Други ДКЦ, реални активи и нискорискови банковски акции също могат да станат инструмент за хеджиране на риска. В същото време , компаниите, които нямат възможност политически да хеджират рисковете, могат да се сблъскат с намаляване на стойността на акциите си. Тук добри варианти за инвестиране са военната промишленост, управление на отпадъците, промишления газ, обработката на данни и плащания, а също така напитките.

Количественото намаление (Quantitative Failure)

Вероятността, че централните банки няма да могат да преориентират икономиката, тъй като парично-кредитната политика губи своята ефективност, предизвиква растяща тревога сред инвеститорите.

В какво да се инвестира: Злато и реални активи. Освен това трябва сериозно да се погледне на вeроятността за поевтиняване на американския долар.

Демографски тенденции

Средната класа продължава да расте на развиващите се пазари. Позовавайки се на изследвания, проведени от Института Брукингс, аналитиците на BofAML твърдят, че всеки двама от пет човека на тези пазари ще влезе в категорията на средната класа.

В какво да се инвестира: Нови семейства от средната класа означава повече купувачи на хладилници, перални машини и мотоциклети, а също така развитие на услугите, като пътешествия, образование, здравеопазване и развлечения.

Освен това ще се наблюдава бум в нарастването на средната продължителност на живот. Числото на възрастните хора ще надвишава числото на децата през следващото десетилетие. Като цяло,застаряването на населението означава повече спестявания в сравнение с разходите, което води до дефлация.

Поколението Z ще се превърне в активно икономическо поколение, а техните приоритети са стабилност и технологии, а не потребление.

Промяната в климата

Във BofAML прогнозират за приближаване на преломния момент в борбата за промяна на климата и очакват, че това десетилетие ще стане десетилетие на чистите енергийни решения и смели действия в стратегията „направи Земята отново зелена“.

В какво да се инвестира: чиста енергия, електромобили. Неудачниците ще бъдат изкопаемите горива, дизеловите автомобили, едноразовите пластмаси.

Роботи и автоматизация

Роботите няма да заменят хората в близко бъдеще, но до 2035 година половината от работните места ще са в риск за автоматизация. Тъй като става възможно да се автоматизират все повече операции, процесите ще станат много по-ефективни. Тази промяна може да промени глобалните вериги за доставки и те вече да не бъдат същите с тези, когато евтината работна ръка на развиващите се пазари беше водещ елемент при глобализацията на пазарите.

В какво да се инвестира: Инвестиции в автоматизация, в локално производство, големите данни (big data) и изкуствения интелект, докато компаниите, свързани с глобалните вериги за доставка може да са от страната на губещите.

Кибер-балканизация (Splinternet or Cyber-balkatization)

Аналитиците на BofAML смятат, че търговската война ще прерасне в технологична през това десетилетие, тъй като Китай и САЩ ще се борят за лидерство в технологиите, такива като квантовите изчисления, big data, 5G, изкуствения интелект, електромобилите, роботехниката и информационната безопасност.

Глобалните компании в сферата на отбраната, технологиите и кибербезопасността ще са печелившите от тази надпревара. В същото време технологичния сектор на САЩ ще се сблъска със сложности заради регулирането и ожесточаването на изискванията. Китайските компании ще влагат повече ресурси в това да станат по-независими от САЩ и другите чуждестранни доставчици на технологии.

В какво да се инвестира: В BofAML смятат, че трябва да се обърне внимание на активи от развиващите се пазари, докато активите на развитите пазарите може да са губещи, тъй като Китай става все по-независим.

Нравствен капитализъм

Компаниите, управляващи активи, бързат да се включат в екологичните, социалните и управленски сфери (ESG). В BofAML очакват 20 трилиона долара активи в стратегиите за ESG в течение на следващите двадесет години, което почти е равно на сегашната пазарна стойност на компаниите от S& P 500.

Аналитиците предвиждат голямо търсене на тематично ориентирани инвестиции, особено сред поколенията Y и Z, които са 4,4 милиарда човека и носят около 21 трилиона долара доход по целия свят. През 2020 година делът на милениалите в частния капитал ще е 16% и 87% от милениалите смятат, че факторите за ESG – инвестиции влияят на инвестиционния процес.

В какво да се инвестира: в стратегиите ESG , докато инвестициите в „обичайните“ компании, съсредоточени на максимизиране на печалбите могат да търпят неудачи.

Умни устройства

До 2030 година, по думите на аналитиците на BofAML, в света ще има 500 милиарда електронни устройства , включени към мрежата , което ще ликвидира конфиденциалността.

В какво да се инвестира: акции на компании, занимаващи се с интернет неща ( IoT) , комуникации и умни градове, а също така с технологии за проследяване от типа на „големия брат“.

Космос

По мнението на аналитиците, космическия туризъм и наноспътниците ще са следващото стъпало в космическия отрасъл, който може да струва около 1 трилион долара в края на десетилетието.

Миналата седмица публикувахме интересните прогнози на известния венчурен инвеститор Фред Уилсън за настъпващото десетилетие и предстоящите икономически, технологични и етични глобални промени, които в някои моменти се препокриват с тези на аналитиците от BofAML.

Източник

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x