fbpx
ИкономикаНа фокусПрирода и общество

Имиграцията – заплаха за заплатите и заетостта?

Каква е връзката между население и заетост? Икономистът Антони Едо отбелязва в „Конверсейшън”, че ако в имиграцията са въвлечени много хора, то тя води до подобряване на положението на едни и влошаването на положението за други. Недостатъчното внимание към това преразпределение може да попречи в изработването на необходимата политика, която да компенсира щетите за най-уязвимите слоеве на трудещите се.

Появата в Европа на стотица хиляди бежанци от 2014 до 2016 година отново разпали интереса на икономистите и широката аудитория към влиянието на имиграцията на пазара на труда. Такава изключителна миграционна ситуация даде тласък на нови изследвания, които обогатиха нашите знания за последствията от имиграцията. Освен това, бяха намерени по-точни и доказателствени отговори на въпросите за влиянието на появата на нови работници и на имиграцията като цяло върху работната заплата, заетостта и безработицата.

Каква е връзката между населението и заетостта?

В оценката на въздействието на имиграцията на пазара на труда, най-интуитивния подход се състои в това, да се разгледат имигрантите като еднородна група, а имиграцията – като увеличение на населението. Ако икономиката на страната включва в себе си фиксирано количество работни места, които се делят между участниците, такъв ръст би трябвало да доведе до изостряне на конкуренцията на пазара на труда и намаляване на заплатите. Нека да разгледаме данните по икономически активното население и заетостта във Франция в течение на малко по-малко от един век.
Ако в икономиката имаше фиксирано число работни места, нивото на заетост би било стабилно и да не е свързано с изменението на активното население. Фактите показват, че трудоустроеното население се е съкратило от 21,2 милиона в 1921 година до 18,9 милиона през 1954 година ( намаление с 11% ) , а през 2014 година е достигнало исторически максимум от 25 милиона ( 30% ръст в сравнение с 1954 г.) Освен това за трудоустроеното и трудоспособно население е характерно да се изменят в една посока и в равни мащаби. Всичко това разрушава представата , че обемът на заетост е фиксиран , и че увеличаването на трудовия потенциал неизбежно влече след себе си намаляване на заплатите и/или ръст на безработицата.

Незначителните последствия при неголеми и предсказуеми човешки потоци на имиграция

Но как това се съотнася с имиграцията? Предишният анализ показва, че икономическите последствия от увеличаване на населението във връзка с имиграцията не трябва да се свежда до ръста на конкуренцията на пазара на труда, Появата на нови работници стимулира икономическата дейност чрез увеличаване размерите на пазара, което положително се отразява на заплатите и заетостта .
В анализа за въздействието на имиграцията на заплатите и заетостта ,водещият емпирически подход се заключава в разглеждането на неравномерното разпределение на имигрантите по региони в дадена страна. Така може да се направи сравнение на работните заплати и заетостта за различни региони, сходни по характеристики, но различаващи се по нивото на имиграция. Повечето изследвания показват , че имиграцията не се отразява на средните показатели на заплатите и заетостта на коренното население. Този резултат говори, че имиграцията предизвиква само промяна на мащаба, т.е. пропорционалното увеличение на населението, заетостта и производството без последствия за средната работна заплата.

Последствията от екстремални миграционни ситуации

Естествено тези резултати не могат да бъдат показателни към всички миграционни ситуации, тъй като те касаят преди всичко традиционната имиграция, която е със скромни, стабилни и предсказуеми потоци. Ако става въпрос за внезапно и непредвидено увеличение на мигрантските вълни, първоначалното въздействие на имиграцията на пазара на труда може да се различава от по-дългосрочните последствия. Именно това показват редица изследвания , които касаят реакцията на трудещите се и работодателите на изключителната миграционна ситуация , която се е случила във Франция и Португалия след изселването на 600 000 алжирски французи през 1962 г. и 500 000 португалци от Ангола и Мозамбик през 1974 – 1975 г.
Почти същата ситуация се е получила в Германия след неочакваната поява на голям брой чешки работници през 1992 г. Тези изследвания показват, че подобен наплив на хора влече след себе си съкращаване на работните заплати и възможността за трудоустройство на коренното население в първите години след миграционния шок. В посветеното на Алжир изследване е показано, че краткосрочното отрицателно въздействие се занулява в течение на 10-15 години.

Влиянието на квалификацията на мигрантските потоци върху заплащането на трудовия пазар

Въпреки че традиционната миграция в неголеми, стабилни и предсказуеми човешки потоци не се отразява на средната заплата, тя може да повлияе на разпределението на заплатите. Изменяйки структурата на квалификация на населението, новопристигналите могат да влошат условията за другите трудещи се ( сходна квалификация ). Така притокът на неквалифицирана работна сила може да доведе до намаляване на заплатите за неквалифициран труд и увеличаване на заплатите на квалифицираните работници,Именно това се отбелязва в излезлия доклад на Националната академия на науките на САЩ за икономическите и данъчни последствия на имиграцията в страната.
С имиграцията, основно на нискоквалифицирана работна ръка, започнала от началото на 90-те години на миналия век, трудещите се с ниска квалификация от вече установили се в САЩ имигранти и тези от коренното население, са най-уязвимата група в условията на ръст на имиграция. Ако трябва да бъдем по-точни, за имиграцията е характерно да увеличава неравенството в заплатите на високо- и нискоквалифицираните работници. Този резултат съвпада с изводите на известния американски икономист Джордж Борхас ( George Borjas ) за икономическите последствия при появата на 125 000 кубински бежанци в Маями през 1980 г. 60% от тези хора нямали дипломи и тяхната поява на американския пазар на труда довело до намаляване на заплатите на нискоквалифицираните американци в сравнение с висококвалифицираните.
Струва си да се отбележи, че тези данни контрастират с данните на две изследвания, проведени в Канада и Франция, които показват, че имиграцията в последните десетилетия е довела до относителното увеличаване на броя на висококвалифицираните работници. И в двата случая, тя е довела до намаляване на заплатите на висококвалифицираните работници и увеличила заплатите на нискоквалифицираните. По този начин , изводите са, че има преразпределение на богатствата в посока на по-малко квалифицираните групи и намаляване на социалното неравенство.
Всички тези данни говорят за важността на квалификацията на имигрантите в оценката на влиянието им на пазара на труда. Ако в имиграцията са въвлечени големи групи хора, тя води до влошаване положението на едни и подобряване положението на други. Недостатъчното внимание на това преразпределение може да скрие сложността на икономическите последствия на имиграцията и да попречи на изработването на необходимата държавна политика , която трябва да компенсира щетите за най-уязвимите слоеве на населението.

Източник

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x