fbpx
АкцентиКлимат и екологияПрирода и общество

Земята може да се превърне в „оранжерия”

Задържането на глобалното затопляне до 1,5-2 ° C може да се окаже много по-трудно, отколкото се предполагаше и това да провокира процеси, наречени «обратни връзки», които да повишат още повече средната температура на планетата.

Ново изследване на международен екип от учени публикувано списание Proceedings of the National Academy of Sciences показва, че дори да бъдат изпълнени изискванията за намаляване на въглеродните емисии, съгласувани в Парижкото споразумение , съществува опасност Земята да продължи да фукционира като „оранжерия”. Авторите утвърждават, че в дългосрочен план климатът на „Земята-оранжерия” може да се стабилизира на глобално равнище с температури 4-5 ⁰ С по-високи от тези от прединдустриалния период и нива на морското равнище с 10-60 м. по-високи от сегашните.
За да се увеличат шансовете да се избегне тази климатична ситуация е необходимо не само намаляването на въглеродния диоксид и емисиите на другите „парникови” газове, но увеличаване и/или създаване на нови биологични запаси на въглерод.
В изследването се твърди, че е абсолютно спешно да се премине към „беземисионна„ икономика, но това може да се окаже недостатъчно за овладяване на климатичните изменения.
„ Емисиите, предизвикани от човешката дейност не са единствения фактор , определящ повишаването на температурата на Земята. Нашето изследване предполага , че антропогенният фактор, предизвикващ глобално затопляне с 2⁰ С може да предизвика други системни процеси на Земята, често наричани „обратни връзки”. Те могат да ускорят затоплянето , даже ако ние спрем да изхвърляме в атмосферата „парникови” газове” – казва водещия автор на изследването Уил Стефен от Австралийския национален университет.
Понастоящем , глобалното затопляне в сравнение прединдустриалната епоха е с около 1 ⁰ С и се увеличава средно с 0,17 ⁰ С за десетилетие. Проблемът е в това, че затоплянето с предполагаемите критични 2⁰ С може предизвика по-сериозни последствия , отколкото се очаква. Естествени системи, които поглъщат до 4,5 милиарда тона въглерод , при повишаването на температурата ще почнат да го произвеждат.

Много места на Земята ще станат непригодни за живеене ако „Земята –оранжерия” стане реалност

Заради комплексното въздействие на “обратните връзки” много райони на Земята могат да станат непригодни за живот, посочва Йохан Рьокстрьом , един от директорите на Потсдамския институт за изследване на въздействията върху климата. Той и останалите автори на изследването разглеждат десет такива, така наречени „обратни” процеса, а именно : топенето на „вечната замръзналост” , разпадането на метанхидратите от океанското дъно, намаляването на амaзонските тропически гори и горите в северните части на Земята , намаляване на земното и океанско поглъщане на въглерод, намаляването на снежната покривка в северното полукълбо, намаляване на артическия и антарктическия морски лед, намаляване на ледените покритие около Южния и Северен полюс. В изследването се посочва тези фактори могат да задействат ефекта на доминото. Ако това се случи ще бъде много трудно или почти невъзможно да се спре и да се обърне този процес. Авторите посочват, че трябват допълнителни и срочни изследвания за да се установи дали «паркирането» на затоплянето на около 2 ⁰ С, съгласно Парижкото споразумение, няма да предизвика този ефект на „обратните връзки”.

Карта на глобалните взаимодействия на климатичните фактори
Източник:PNAS

Намаляването на парниковите газове не е достатъчно

За да избегнем ефекта на „ Земята – оранжерия” не е достатъчно само намаляване на въглеродния диоксид и другите парникови газове. Изискват се мерки за глобално увеличаване и/или създаване на биологическите запаси на въглерод. Например това може да стане чрез подобряване на управлението на горите, земеделлието и почвите, опазване на биологичното разнообразие , технологии, намаляващи съдържанието на въглероден диоксид в атмосферата и запазването му в земните недра.
Изследването подчертава, че тези мерки трябва да бъдат подкрепени от фундаментални обществени промени, необходими за съхранение на една „стабилна” Земя , където средната годишна температура не надвишава критичните 2⁰С тези от прединдустриалната епоха.
„ Климатът и другите глобални изменения показват, че антропогенният фактор въздейства върху процесите на Земята на глобално ниво. Това означава, че човечеството трябва на глобално ниво да управлява тези процеси за да може да повлияе на бъдещите планетарни условия. Това изследване идентифицира някой от лостовете, чрез които може да се повлияе на това” завършва един от съавторите на изследването Катрин Ричардсън, от Центъра за макроекология , еволюция и климат към Копенхагенския университет.

Източник

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x