fbpx
АкцентиКлимат и екологияПрирода и общество

Може ли синтетично гориво да стане екологична алтернатива на традиционото гориво?

Специалистите на компанията Bosch анализират възможносттите за производство и използване на екологично синтетично гориво от възобновяеми източници, което да замени използваното на сегашния етап традиционно гориво от органичен произход, като по този начин се намалят емисиите на въглероден диоксид, изхвърлян в атмосферата от всички видове транспортни средства.

За да се достигнат целите на Парижкото споразумение относно климата, в течение на следващите три десетилетия трябва да се съкратят до нулево ниво органичните по произход емисии на СО₂ в транспорта. Възниква въпроса как може да се постигне това?

В последно време производството на електромобили бележи впечатляващ ръст. Но те по принцип са екологични само дотолкова, доколкото самото производство на електроенергия е такова. Освен това, и след 2030 година по пътищата ще се движат поне половината от по-рано произведените автомобили, като повечето от тях ще са оборудвани с двигатели  с вътрешно горене. Тези автомобили също трябва по някакъв начин, ако не помогнат с намаляването на емисиите на СО₂, то поне да не влошават ситуацията. Един от начините, който се предлага е използването на екологично чисто синтетично гориво.

Седем причини защо екологичното синтетично гориво може да стане в бъдеще част от пакета решения в областта на транспорта

Моментът

Получаването на синтетично гориво от възобновяеми източници вече отдавна не е новина, тоест вече съществуват технологии за неговото производство. Отначало се използва електроенергия, получена от възобновяеми източници, за да се получи водород от вода. След това се добавя въглерод и на края протича определена химическа реакция между водорода и въглеродния диоксид, получавайки се синтетичен бензин, дизел, газ или керосин. Процесът на производство е напълно реален, но в момента няма достатъчно мощности, които да удовлетворят търсенето. За да се стимулира бързото разпространение на това производство могат да се въведат стимули, например компенсации за намаляване на емисиите СО₂.

Източник: Bosch

Не влияе на изменението на климата

Синтетичното гориво може да се произвежда изключително с използване на електроенергия, получена от възобновяеми източници, такива като слънцето и вятъра. В най-добрия случай производителите ще прихващат въглеродния диоксид, необходим за производството, от въздуха и ще използват парниковия газ като ресурс. По този начин ще възникне благоприятен за околната среда цикъл, в който въглеродният диоксид, образуващ се в резултат на изгарянето на синтетично гориво, отново се използва за производствoто на ново гориво. По този начин транспортните средства, използващи синтетично гориво, ще имат нулев ефект на въздействие върху околната среда.

Източник: Bosch

Инфраструктура и използването на силови агрегати

Синтезът на синтетично гориво, известен като процеса на Фишер-Тропш, обезпечава производството на синтетично гориво, което може да се използва в условията на съществуващата инфраструктура и в обичайните двигатели с вътрешно горене. Така без модернизация може да се постигне много бърз ефект, който да даде бързи резултати. Синтетичното гориво може да се добавя към обичайното гориво, за да се намали нивото на емисиите на СО₂ в атмосферата. По този начин, синтетичното гориво може да допринесе за подобряване на екологията, даже преди да е започнало неговото масово производство. Химическата структура и основните характеристики на горивото остават непроменени, затова всички транспортни силови агрегати могат да използват синтетично гориво, включително и ретро-автомобилите.

Източник: Bosch

Цена

Производството на синтетично гориво все още остава скъпо удоволствие. Синтетичното гориво от възобновяеми източници ще стане доста по-достъпно, когато се увеличат мощностите и намалее цената на електроенергията, произвеждана също от възобновяеми източници. Последните изследвания показват, че цена на ниво 1,20-1,40 евро за литър може да се достигне (без всякакви други такси и данъци) до 2030 година, а на ниво едно евро –до 2050 година. Не трябва да се пренебрегва факта, че в цената не се отчита благоприятното въздействие върху околната среда от използването на синтетично гориво.

Източник: Bosch

Потенциално използване

Даже в случай, че в бъдеще всички леки и тежкотоварни автомобили се задвижват от акумулатори или горивни елементи, традиционното гориво ще се използва при самолетите, корабите и други транспортни средства, предназначени за тежки товари. По тази причина , значението на неорганичното синтетичното гориво за работата на двигателите с вътрешно горене ще е изключително важно.

Ресурси

Източник: Bosch

Ресурси

Иновационното биогориво, което в частност, се произвежда от отпадъци носи полза, но неговото производство е ограничено. Ако се използват възобновяеми източници на енергия, то синтетичното гориво може да се произвежда без ограничения. В планетарен мащаб може да се генерира достатъчно възобновяема енергия, за да се произведе гориво, което относително лесно се съхранява и транспортира.

Източник: Bosch

Съхранение и транспортиране

Синтетичното гориво се произвежда от възобновяема енергия. В резултат на процеса се получава газ или течност. По тази причина синтетичното гориво от възобновяеми източници на енергия се явява алтернатива за евтино съхраняване на големи количества енергия и лесно може да се транспортира по цялата планета. То може да служи като буфер при колебанията на енергията, получавана от вятъра и Слънцето. Също така ще се избегнат ограниченията в производството на възобновяема енергия в някои региони, където няма благоприятни условия за това.

Източник: Bosch

Източник

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x