fbpx
Климат и екологияПрирода и общество

Опити потвърждават, че няма опасност от заразяване с коронавирус от отпадни води

Частиците от вируса се разрушават достатъчно бързо в отпадните води и не заплашват със заразяване нито хората, нито животните. До този извод са стигнали медици от Италия, които са проследили разпространението на коронавируса SARS-CoV-2 по канализациите на Милано и смятат, че той може да попадне чрез тях в реки, езера и други водоеми, но при това не заплашва хората и природните екосистеми. Предварителните резултати от изследването са публикувани в електронната научна библиотека medRxiv *.

“Въпреки че ние не намерихме следи от вирусна РНК в обработените отпадни води, следи от вируса присъстваха в реките Ламбро и Южна Ламбро. Това говори, че част от отпадните води попадат в реките без да бъдат пречистени. От друга страна, тестовете показваха, че вирусът не е жизнеспособен, което ни подсказва, че рисковете са минимални за екосистемите и здравето на хората“. – пишат учените.

Още в първите седмици на развитието на епидемията от коронавирусната инфекция медиците и биолозите са открили, че в канализационните системи се съдържат много частици на SARS-CoV-2. Впоследствие учените са свързали тази особеност с някои случаи на заразяване в Сингапур, свързани с неправилната работа на вентилацията на тоалетните.

Това е накарало учените да се замислят какво ще се случи, ако частиците на короновируса от нов тип попаднат в канализацията и се разпространят в тези водоеми, където попадат отпадните води. Италиански учени от Миланския университет и Института за изучаване на водите в Бругерио са провели едно от първите изследвания от този род.

Нови пътища на разпространение на вируса?

За тази цел в продължение на целия април специалистите са изучавали проби на вода от канализацията на Милано, от пречиствателните станции и от двете близки реки – Ламбро и Южна Ламбро, които текат в предградията на града и през самия град. Медиците не само са търсели следи от вирусната РНК във водата, но и отделяли вирусните частици и оценявали тяхната жизнеспособност.

Анализът потвърдил измерванията на други учени, които са открили ясна и проследима връзка между мащабите и темповете на разпространение на епидемията от короновирусната инфекция и това колко много частици е имало в отпадните води на други европейски градове. В частност, в канализацията на Милано е имало много вирусни частици, а именно във всеки литър вода учените открили няколко хиляди копия от вирусната РНК. Това е напълно обяснимо, отчитайки голямото количество носители на инфекцията в Северна Италия.

От друга страна изследванията показали, че жизнеспособността на вирусните частици е била достатъчно ниска. Въпреки всички опити, учените не успели да заразят с тяхна помощ култура от клетки даже с използването на голямо количество непречистена вода. Медиците обясняват това с факта, че при попадането във водата, вирусните частици остават цели за доста кратък период, около 7 – 13 часа.

От своя страна, съединенията на хлора напълно са очиствали водата от всички генетични следи на SARS-CoV-2. Въпреки това, учените са открили следи от РНК на коронавируса в двете реки от района Милано в средата на април, а в края на месеца само в река Ламбро. Медиците предполагат, че това може да се обясни с пропуски в канализационната система при нейното препълване или недостатъчно ефективно пречистване в някои от пречиствателните станции.

Опитите с култури от клетки показват също, че частиците от вируса в речните води не заплашват животните и жителите на крайбрежните райони. От друга страна, учените предлагат да се изучат по-задълбочено възможните източници на тези частици, за да се предотвратят възможни проблеми при появата на следващи сериозни епидемии в бъдеще на територията на Северна Италия.

*Трябва да се отбележи, че статията на учените все още не е рецензирана от независими експерти и редактори в научни списания, което е обичайно за предпринтовете на научни статии. По тази причина изводите от нея и аналогични статии трябва да се приемат с достатъчна предпазливост.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x