Дари
Климат и екологияПрирода и общество

Мащабно изследване е потвърдило връзката между замърсения въздух и неврологичните разстройства

Американски учени са анализирали данни за повече от 63 милиона американци и са изяснили, че повишеното съдържание на фини твърди частици (РМ 2,5) влияе на хоспитализацията с причина неврологични заболявания, такива като болестта на Паркинсон, болестта на Алцхаймер и свързаната с нея старческа деменция. Резултатите от изследването са представени в списание The Lancet.

Понастоящем все повече доказателства свързват фините прахови частици (PM2,5) с преждевременна смъртност, сърдечно-съдовите заболявания и заболявания на дихателната система. Засега по-малко се знае за влиянието на PM2,5 върху неврологичните разстройства, особено на такива, като болестта на Паркинсон или болестта на Алцхаймер и свързаните с нея деменции, които засягат част от все по-застаряващото население, особено в развитите страни.

Неврологичните заболявания се явяват патология на органите на централната и периферна нервна система и се смятат за главна причина за инвалидност и втора по тежест причина за смърт. В целия свят около шест милиона човека страдат от болестта на Паркинсон, а 44 милиона от болестта на Алцхаймер и свързаната с нея старческа деменция.

Проведеното преди няколко години Изследване за глобалното бреме от болести, травми и фактори на риска е показало, че в сравнение с 1990 година болестта на Паркинсон се среща сега 145% по-често, а болестта на Алцхаймер и деменцията – 117%. По прогнозите на специалистите, тези неврологични разстройства ще продължат да се увеличават заради увеличаващата се продължителност на живот , а до момента няма подходящо лечение и лекарствени препарати за тях.

Именно по тази причина главната задача днес е да бъдат установени главните рисковите фактори, такива, като въздействието на околната среда и промените в нея. В частност, изследванията показват, че един от факторите, който може да провокира невродегенеративни заболявания, е замърсения въздух, при помощта на такива механизми като окислителния стрес, системните възпаления и невровъзпаленията. Учени от Харвардския колеж по обществено здравеопазване са решили да обновят данните от стари изследвания и са провели мащабно изследване, включвайки в него 63 милиона жители на САЩ.

„Ние проведохме лонгитудно (дългосрочно) кохортно изследване, включващо всички потребители на програмата Medicare по-възрастни от 65 години в периода от 2000 до 2016 година В него ние изучихме връзката между дългосрочното въздействие на фините твърди частици (РМ2,5) и хоспитализацията с диагнози болестта на Алцхаймер и болестта на Паркинсон. За да можем да обработим огромния масив от данни, ние използвахме еквивалентните на моделите на Кокс модели на Пуасон с успоредни изчисления за оценка на рисковете при първо постъпване в болница, правейки поправка за потенциално изкривяващите фактори, такива като социално-икономическия статус“.- разказват изследователите.

Разпределение по територията на САЩ на замърсяването на въздуха с РМ2,5, на болестта на Паркинсон и болестта на Алцхаймер и свързаната с нея деменция Източник: © The Lancet

Като резултат учените са открили, че всеки 5 микрограма фини твърди частици (РМ2,5) на кубичен метър въздух (мкг/м³) ежегодно повишават с 12-14% риска от хоспитализация с причина горепосочените неврологични заболявания. Трябва да отбележим, че най-често източници на фини твърди частици (РМ2,5) са транспорта, включително частиците, отделящи се от гумите на МПС, строителството, различни производства, изгарянето на твърди горива, ерозията на пътните настилки и почвата, и някои други.

Трябва да се подчертае, че рискът за заболяване се съхранява даже при условно безопасни нива на съдържание на РМ 2,5, което съгласно действащите стандарти на Агенцията за охрана на околната среда на САЩ трябва да е по-ниско от 12 мкг/м³ .

„Пълната кохорта включваше 63 038 019 човека, живеещи на адреси с 39 065 пощенски кода <…>. Общото количество на хоспитализациите беше 1 милион с диагноза болест на Паркинсон и 3,4 милиона с болеста на Алцхаймер и старческа деменция. От общата бройка на страдащите от болестта на Паркинсон, на 77 016 пациента или 7,5% тази диагноза им беше поставена в качеството на първична при изписването, а при страдащите от Алцхаймер и деменция – на 502 565 пациента или 14, 7 %. При пациентите , при които неврологичните разстройства бяха като вторична диагноза, бяха изучени първичните диагностични кодове и се откри, че първичните състояния преимуществено бяха свързани със заболявания на сърдечно-съдовата система“ – добавят авторите на изследването.

Средната годишна концентрация на фините твърди частици за периода на изследването е била 9,7 мкг/м³, като този показател е бил по-висок в източните щати, отколкото в западните (с изключение на Калифорния).

По думите на учените, жените, бялото население и жителите на градовете са се оказали по-уязвими. Най-високият риск за развитие на болестта на Паркинсон и съответната хоспитализация се е наблюдавал сред възрастните жители на североизточните щати, а с болестта на Алцхаймер и деменцията най-често са се сблъсквали жителите на Средния Запад.

„Нашите изследвания показват, че съществуващите стандарти недостатъчно защитават стареещото американско население и подчертава необходимостта от въвеждането на по-строги мерки, които да спомогнат за намаляване на концентрацията на фини твърди частици във въздуха и да подобрят качеството на въздуха като цяло“ – резюмира един от авторите на изследването Антонела Занобети.

Преди време писахме за голямо изследване на американски и датски учени, които са изучавали корелация между развитието на психични заболявания, такива като биполярното разстройство и голямото депресивно разстройство (ГДР), и замърсяването на въздуха. Изследването се провело върху големи бази данни, като в САЩ се базирало на 151 милиона човека, а в Дания на 1,44 милиона човека. Оказало се, че в САЩ при жителите на най-замърсените окръзи рискът за възникване на биполярно разстройство бил с 27% по-голям, а рискът за възникване на ГДР с 6% по-висок, отколкото в районите с чист въздух. В Дания корелацията между замърсяването на въздуха и възникването на психични разстройства се оказала още по-висока, отколкото в САЩ. В районите с най-замърсен въздух, рискът за възникване на ГДР бил с 50% по-висок, на шизофрения – с 148% и разстройство на личността – с 162% по-висок в сравнение с екологично благополучните области на страната. Рискът за възникване на биполярно разстройство в Дания и САЩ се оказал аналогичен. В районите на Дания със силно замърсен въздух той бил с 29% по-висок.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x