fbpx
ЛюбопитноСаморазвитиеЧовекът

Силата и въздействието на правилното слушане

Слушането не е просто чуване на изговорени думи, това е изкуството да улавяш и разбираш значенията, скрити зад думите. Активното слушане има благоприятен ефект върху всички събеседници, участващи в разговора и затова е много важно правилното организиране на този процес.

Говоренето е ключово житейско умение, на което ни учат от самото ни раждане. Всъщност говоренето и общуването са качества и умения толкова високо ценени сред хората, че има хиляди курсове, обучаващи бъдещи журналисти, адвокати, PR мениджъри, автори на речи и всякакви други специалисти на най-добрите начини за ефективна комуникация. В тях се акцентира преди всичко на такива важни аспекти в общуването като: критично мислене, сценична реч, говорене пред камера, умения за писане.

Но какво да кажем за уменията за слушане? Кога и къде те ни се преподават? За съжаление, отговорът е, че уменията ефективно да слушаш, което може би още по-важно за продуктивната междуличностна, професионална, политическа и глобална комуникация, рядко се изучават. Много е трудно да се намерят подобни курсове, освен може би тези, предназначени за бъдещите психотерапевти. Към това можем да добавим, че повечето родители и учители също така не успяват да развият уменията за слушане в децата в интуитивния процес на обучение за ефективна комуникация и изграждане на взаимоотношения. И като цяло възниква логичния въпрос:

Как можем да мислим критично и да вземаме информирани и точни решения, ако не знаем как да слушаме правилно?

„Да слушаш“ не е като „да чуваш“

Въпреки че под слушане често се разбира обичайното и естествено чуване на изговорените думи, в действителност правилното слушане не е толкова елементарен процес. Това е придобито умение, изискващо ежедневна практика и дисциплина, но което си заслужава времето и усилията. Правилното слушане ни помага ефективно да учим, да приемаме или отхвърляме информацията, която получаваме, и по този начин да вземаме по-правилни решения. Също така е важно да се знае, че активното слушане ни дава възможност по-добре да разберем чуждата гледна точка, позволява ни да намерим общ език с нашите събеседници, да установим доверителни взаимоотношения, да демонстрираме близост и отзивчивост в общуването ни с хората, а също така увеличава шансовете ни да бъдем чути.

Кои са основните етапи в правилното слушане?

Слушането е жив процес, който преминава през пет етапа: възприемане, разбиране, запомняне, оценяване и отговаряне. На всеки от тези етапи има външни и вътрешни фактори, които могат както да попречат, така и да помогнат за правилното слушане. Нашата задача е както целенасочено да намалим или премахнем пречещите фактори, така и активно да създаваме ситуации и да тренираме умения, които спомагат за правилното слушане.

Възприемане. Първият етап се състои от непосредственото слушане, когато слуховите органи вършат своята работа и изолират речевата информация от останалия шум. Въпреки това, поради многобройните разсейващи фактори, които почти постоянно се натрапват в съзнанието ни, това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Според Уилям Ури, експерт по преговори и съосновател на Харвардското училище по преговори, „Ние живеем в епоха, която можем да наречем епохата на комуникациите, но как можем да чуем изобщо нещо при наличието на толкова много прекъсващи и разсейващи фактори?“ Добрите слушатели се фокусират върху това, което казва техния събеседник и се стремят максимално да игнорират фоновия шум. Ако наоколо има твърде много ненужни звуци или разсейващи фактори, по-добре е да се преместите на по-тихо място или пък ако разговорът е особено важен да го отложите за друг път.

Разбиране. В този момент се включва нашият мозък и ние се опитваме да разберем значението на звуците, които чуваме. На този етап добрият слушател се фокусира върху това, което говорещият иска да каже, старае се да изясни максимално точно поднесената информация или моли за повторение, ако не е разбрал нещо. Разбирането може да бъде нарушено, ако събеседникът говори твърде бързо, навлиза в ненужни подробности или говори с акцент, който затруднява слушателя да разбира точно произнесените думи. На този етап добрият слушател няма да коментира чутото; неговата главна задача е да се фокусира върху разбирането.

Запаметяване. На този етап мозъкът ни обработва информацията, която сме чули, за да я запаметим толкова дълго, колкото ни е необходимо. Има много фактори, които пречат на работата на паметта, но най-важните за активните слушатели са страничните стимули, разсейването, претоварването с информация и нейната сложност. За да намалят тези негативни влияния, добрите слушатели трябва внимателно да се съсредоточат върху вербалната и невербалната комуникация с другия човек и да остават активно включени в процеса на слушане.

Оценяване. За всички слушатели, дори и за най-умелите, това е най-опасният етап, тъй като тук има най-голям риск от съзнателна или несъзнателна оценка на получената информация. Това често е под формата на положителна или отрицателна преценка, която правим въз основа на нашия личен опит, и следователно много често тя е пристрастна. Тези преценки могат да вземат предвид голям брой променливи, такива като типа личност на събеседника или съдържанието на съобщението. Например такива фактори като пол, националност, културен произход и политически пристрастия могат да влияят на преценката ни за това, което чуваме. Същото се случва и със съдържание, което не е в съответствие с нашите ценности или убеждения. Всички ние имаме собствено мнение и основание за него, но в процеса на диалог добрите слушатели, осъзнавайки своите позиции, не ги приоритизират, а създават на събеседника си безопасно пространство да изрази възможно най-пълно себе си. Добрите слушатели се стремят да разбират и съпреживяват смислите, скрити зад думите на своя събеседник, а не да го съдят. Те насърчават говорещия да сподели информацията и чувствата си, използвайки такива неутрални подкани като „продължете“ или „разкажете ми повече“. Заменяйки оценката с любопитство и искрен интерес, ние създаваме на събеседника си безопасно пространство, в което той да се изговори и да отвори душата си. Най-вероятно след това събеседникът ви ще слуша с голям интерес това, което вие сами искате да му кажете.

Отговаряне. Последният етап на слушане се явява отговорът на получената информация, било то по вербален или невербален начин. Когато отговаряме, ние изразяваме уважението си към събеседника, дори и да не сме съгласни с неговите думи или поведение в дадената ситуация. Доброто слушане не означава, че трябва да се откажете от собственото си мнение или да бъдете неискрени. Това означава, че в процеса на активно слушане вие създавате среда, в която човекът се чувства чут, разбран и уважаван. Така че, когато в отговор говорите вие, е по-вероятно вашето съобщение да бъде възприето по същия начин.

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x