fbpx
На фокусПрогнози и тенденции

Следващото десетилетие ще е време за колосални промени. Но обществото не готово за тях!

Преди две седмици публикувахме прогнозите на екип от Bank of America Merrill Lynch (BofAML) къде си струва да се инвестира през следващото десетилетие, отчитайки очертаващите се мегатрендове, които ще оказват сериозно влияние на икономическата, политическа и обществена среда на цялата планета. Днес публикуваме много интересно интервю, дадено от ръководителя на този екип Хаим Израел пред изданието Barrons, където той по-подробно обяснява какво стои зад техните прогнози за следващите десет години.

Хаим Израел вече шест години работи в отдела за прогнози на BofAML, който наскоро в писмо до своите клиенти публикува своите прогнози за 20-те години. По мнението на Израел идващото десетилетие ще доведе до доста по-големи промени в сравнение с предишното, защото технологиите налагат тенденциите да се развиват с ускоряващи се темпове.

Израел е на 47 години и работи плътно с аналитиците на ценни книжа в BofAML и с още четири компании за анализи. Вкъщи той има допълнителен екип от четири човека, а именно децата му, които са на възраст от 8 до 17 години.

„Това е ресурс №1 –казва Израел -Те мислят по абсолютно друг начин“.

Той се интересува от тяхното мнение за трендовете в киберспорта или за особено популярната мрежа сред сегашните тийнейджъри TikTok, но също така какво мислят те за пазара на труда, образованието, банките и за света като цяло.

Ето и самото интервю.

Barron’s: Колко дълго вие работите като футурист?

Хаим Израел: Ние създадохме тази структура в BofAML през 2013 година, с цел да се отчитат основните фактори при разглеждането на инвестиционните възможности. Ние определихме 28 такива фактора, които класифицирахме в три основни категории. В първата са иновациите, включващи големите масиви данни( big data), изкуствения интелект, роботехниката, кибербезопасността, конфиденциалността, геномиката и други актуални иновации. Във втората категория влизат хората. В нея ние включваме такива фактори като застаряването на населението, „сребърната икономика“, поколенията Х, Y и Z, образованието, неравенството и всичко свързано с демографията. Третата категория се отнася за Земята и всичко свързано с нашата планета. В нея са промяната на климата, продоволствената безопасност, водата, отпадъците, възобновяемите източници на енергия, съхраняването на енергия. Това са мегатрендове, които ще повлияят върху нашия живот. Забравете за краткосрочните перспективи. Даже дългосрочните вече не са толкова далечни. Всичко се случва много по-бързо.

Какъв е дългосрочния тренд сега?

Мегатрендовете обхващат периоди от 5 до 10 години. Един от термините, които ние използваме е „техселерация“, тоест ускоряването на темповете на растеж, благодарение на технологиите. За да достигнат цифрата от 50 милиона пътника на самолетите им бяха необходими 64 години, на автомобилите – 62 години,на Pokemon Go – 19 дена. Тези неща действително се случват тук и сега. Например, преди ние мислехме, че критичната точка на глобалното затопляне ще се случи много по-късно. Сега вече се смята, че точката, от която връщане назад няма, ще настъпи около 2030 година, тоест много по-рано отколкото се очакваше. Това ще има и демографски последствия. 100 милиона човека ще се окажат под чертата на бедност заради промените в климата и проблемите с продоволствената безопасност. Освен това, възобновяемите източници на енергия в някои региони вече са по-евтини отколкото енергията от изкопаемите горива. Активно ще се развива електрификацията на транспорта, който в момента използва 50% от световното производство на нефт – автомобили, кораби, самолети, железопътен транспорт. Към края на десетилетието една трета от всички продадени нови автомобили ще са електрически. Това ще окаже значително влияние на изхвърлянето на въглерод в атмосферата.

Какви са темите на 2020 година?

Една от тях е възхода на държавите и затихването на глобализацията. Страните ще започнат да отделят повече внимание на себе си, а не за света като цяло. След падането на Берлинската стена бяха останали 15 фактически бариери по целия свят. Днес те са 77. Много от нашите прогнозни мегатрендове, такива като застаряването и промяната на климата, принуждават правителствата да се грижат за себе си, разбирайки възникването на сериозни проблеми. В резултат на това виждаме отстъплението на глобализацията, което означава ограничаване на свободното движението на стоки, капитал, услуги и знания.

Вие предсказвате, че в резултат на това ще се появят две или повече интернет системи?

Търговската война днес не е въпрос на тарифи, а всъщност става въпрос за надпревара за технологично превъзходство. Интелектуалната собственост днес е актив, който се нуждае от защита. През това десетилетие ние ще започнем да говорим за Интернет в множествено число. Китайският протокол срещу американския. Русия не мисли да създава собствен интернет, но иска по-голям суверенитет и по-голям контрол върху контента. Протоколът 5G сега се обсъжда между Китай и САЩ. Върви борба за технологическо превъзходство, като от страна на САЩ са такива технологични гиганти като Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple а от страна на Китай – Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei.

Втората група не е ограничена от правилата за конфиденциалност в САЩ и имат голямо преимущество.

Два интернета, това е възможност, но и големи разходи. Това влияе на търговията, информацията, обмена на знания. Ще се наложи да се влага в инфраструктура.

Китай вече изгражда инфраструктура по цялата планета.

Този ден приближава. Новият Път на коприната вече обхваща 63 страни, тоест една трета от световния брутен продукт. Те са построили пристанища, железопътни линии, пътища, тръби. Huawei са създали огромна телекомуникационна структура, разгърната понастоящем в такива страни, като Полша и Чехия. Вече не е факт, че Западът се намира изцяло под влиянието на САЩ. Ако вашата телекомуникационна инфраструктура е изградена от Huawei, вие не можете за една нощ да я изключите и да кажете, че минавате на американски протокол. Вие трябва да се смирите с двете системи или да започнете да изграждате собствена инфраструктура.

Друг много интересен въпрос е бъдещето на количествените улеснения.

Ние започваме това десетилетие с нулев лихвен процент на много места. Примерно 13 трилиона долара активи са на нулев или отрицателен лихвен процент. 18 трилиона долара са в активите на централните банки. И все още няма инфлация. Съществуват съмнения в работоспособността на старите модели. Появяват се нови икономически теории и нови модели. Правителствата повече няма не могат да използват инструментите на парично-кредитната политика. Така за стимулиране на икономиката в арсенала остават само фискалните стимули. А тъй като лихвените проценти са нулеви, започва да се чувства дефлационен натиск заради застаряването на населението, автоматизацията, загубата на работни места, промените на климата.

Демографията е голяма тема за вас?

През това десетилетие бабите и дядовците ще са повече от внуците. Ще имаме повече хора по-възрастни от 65 години, отколкото деца до 5 години. Япония вече не е най-старата страна на планетата. Това вече е Китай заради политиката си „едно дете“, която беше отменена. През това десетилетие около 800 милиона човека ще се присъединят към „сребърната икономика“, тоест сферата на услугите за тези , които са по-възрастни от 65. Това ще оказва влияние на пенсионните системи по целия свят. В западния свят продължителността на живот постоянно расте. Финансовата система ще се сблъска с огромни проблеми. Днес общият пенсионен дефицит е 24 трилиона долара. Всяка година покачването на средната продължителност на живот добавя към този дефицит по 1 трилион долара. Кой печели от това? Индустрията на круизните кораби, сферите в икономиката, базиращи се на опит, здравеопазването, пенсионното осигуряване, животозастраховането. Освен това, поколението Z , тоест родените след 2000 година, ще се сблъскат с много повече трудности, отколкото милениалите (поколението Y-бел.ред.). Те вече са 20% от населението на планетата. Родени са в цифровия свят със смартфон в ръката. Милениалите са родени в оф-лайн света и трябваше да се адаптират към он-лайн живота. През тази година първите от Поколението Z стават на 18-19 години и ще започнат да се интегрират в реалната икономика, да получават реални работни места, да напускат родителските домове. Те търсят стабилност и услуги, а не стоки. В САЩ количеството на шофьорските книжки ще се съкрати с 50%. Те са онази сила, която стои зад това, което наричаме „отказ от автомобил“. Те използват новите платежни системи, а не традиционните финансови услуги. Ние ги наричаме поколението „DIFTI”(Did it for Instagram – направих го за Instagram).

Нима те няма излязат от този модел с възрастта?

Това е въпроса. Тяхното поведение не съответства на света, в който живеят повечето от нас. Те без желание влизат в университетите заради скъпото образование и студентските кредити. Те не искат да имат много деца. В края на краищата, част от тяхното поведение с възрастта ще става по-традиционно, но в доста по-малък мащаб.

Други интересни теми?

Всичко ще бъде умно“. Към края на десетилетието ще има включени към мрежата 500 милиарда технологични устройства. През 2025 година ние ще се включваме към мрежата на всеки 18 секунди, тоест 4800 пъти в денонощие. Следващата година на планетата ще има повече „умни“ колонки, отколкото хора. Днес глобалните данни се увеличават два пъти на всеки две-три години. Ние използваме само 1% от тях, останалите не се съхраняват и не се анализират. Но вече имаме инструменти за анализ – анализиране на big data, изкуствен интелект, машинно обучение, дълбоко обучение, интелектуални алгоритми. Помислете си, какво успяхме да постигнем с 1% от данните и какво може да се случи в бъдеще, обработвайки по-голям прожент информация. „Всичко умно“ открива огромни икономически перспективи.

Космосът е още една голяма тема. През 2022 година Amazon планира да изстреля 3200 наноспътника, които ще са с размер на длан. Те ще внесат своята лепта в глобалното общуване, осигурявайки с интернет 40% от непресъединените до този момент, обединявайки света. Космическият туризъм ще бъде друг отрасъл, който ще се развива.

Някакви перспективни работещи идеи?

Програмно осигуряване, полупроводникови изчислителни мощности, облачно съхраняване на данни, възобновяеми източници на енергия, технологии в здравеопазването, нови медии. Нефтът и газът ще се сблъскат с трудности, както и традиционната търговия и автомобилните производители.

Благодаря, Хаим.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x