fbpx
Климат и екологияНаука и технологии

Концентрацията на метан в атмосферата на Земята е нараснала до нови рекордни нива

Главните източници на емисии на метан остават промишлеността и животновъдството. Анализът на концентрацията на метан в атмосферата на Земята показва , че тя е нараснала с 9% за последните седемнадесет години и достигнала рекордно високи значения. Резултатите от изследването са публикувани в научното списание Environmental Research Letters.

„Двата главни източника за това нарастване остават емисиите, свързани с производството и използването на изкопаеми горива, като въглища, нефт и природен газ, а също така животновъдството. Кравите и другият едър и дребен рогат добитък изработват почти толкова метан, колкото цялата нефтогазова и въглищна промишленост. Хората се шегуват често по този повод, не разбирайки, колко именно газ отделят тези животни“ – разказва Робърт Джaксън, професор от Стандфордския университета и един от участниците в това изследване.

Както смятат климатолозите, ръстът на средногодишните температури на Земята са свързани с увеличението на парниковите газове, в това число въглеродния диоксид, метана и азотните съединения. В края на 19-век концентрацията на въглероден диоксид е била 285 ppm (части на милион) и през средата на миналия век е достигнала до 315 ppm. Сега този показател вече е над 410 ppm.

Именно затова повечето страни в света признаха това като заплаха за света и през 2015 година подписаха Парижкото споразумение по климата, в което водещите промишлени държави в света се съгласиха доброволно да съкратят емисиите и да повишат ефективността на своите икономики. Тези мерки, отбелязват Джаксън и неговите колеги, са насочени преди всичко в борбата с въглеродния диоксид. Те почти не отчитат това, че на Земята има и други източници на парникови газове, в частност метана и фреоните, които даже са по-опасни от СО₂.Те се произвеждат в големи количества в селското стопанство и промишлеността, като това е особено характерно за развиващите се страни.

Метановият проблем на климата

По думите на професор Джаксън , проблемът е свързан с това, че за кръговрата на метана в атмосферата е много трудно да се проследи. Той се състои в това, че този газ под въздействието на слънчевите лъчи и молекулите на озона и кислорода в горните слоеве на атмосферата много бързо се разрушава. Освен това той активно се поглъща от почвата.

В миналото учените са смятали, че този процеси напълно уравновесяват всичките изхвърляния на метан, тоест и тези които са в резултат на човешката дейност, и тези, които са в резултат на природните процеси, в частност протичащи в блатата и геотермалните източници. Джексън и колегите проверили дали това в действителност е така. Те детайлно изучили как се е променял обема на емисиите на метан в тропическите и умерените ширини на Земята и колко активно са се разрушавали и поглъщали неговите молекули.

Резултатите от изследването показали, че балансът между формирането на нови и разпадането на старите молекули на метана се е нарушил още в средата на първото десетилетие на 21-век. Учените са използвали данни в своето изследване до 2017 година, която е последната с налични пълни данни за емисиите на метан в световен мащаб. Според тези данни за стогодишен период атмосферата е погълнала 600 милиона тона метан, който поглъща 28 пъти повече топлина в сравнение с въглеродния диоксид. От началото на века, когато концентрацията на метан е била сравнително стабилна в атмосферата, годишните емисии на метан се увеличават с 9% процента, или 50 милиона тона годишно. Ефектът за глобалното затопляне на този допълнителен метан в атмосферата от началото на века може да бъде сравнен с пускането на 350 милиона нови автомобила или удвояването на сумарните емисии на парникови газове на Франция и Германия.

Основно това е свързано с антропогенните (свързани с човешката дейност) емисии на метан, чиито източници са преди всичко селското стопанство и промишлеността. Емисиите в животновъдството и земеделието за последните 17 години са нараснали с 11%. Нефтогазовата промишленост и енергетиката за същия период са изхвърлили в атмосферата с 15% повече метан. Това се е случило във всички региони на света с изключение на Европа, където количеството употребявано месо е намаляло и са били взети допълнителни мерки за намаляването на метановите емисии. Най-много емисиите на метан са нараснали в Африка и Близкия изток; Китай; Южна Азия и Океания, която включва Австралия и тихоокеанските острови. Всеки от тези три региона е увеличил емисиите си приблизително с 10 до 15 милиона тона годишно през периода на проучване. След това следват САЩ, където емисиите на метан са се увеличавали с 4,5 милиона тона , преди всичко заради увеличените сондажи и нарасналото потребление на природен газ.

Засега учените не могат да кажат, дали са намалели емисии на метан през настоящата година във връзка с пандемията Covid-19, както това се случи с въглеродния диоксид. Учените се съмняват, че се е наблюдавал същия ефект, тъй като нивото на електропотребление и производството на хранителни продукти почти не се е променило. Климатолозите се надяват, че събраните от тях данни ще подтикнат правителствата на всички страни да започнат по активно да следят за изхвърлянето на метан в атмосферата и да предприемат мерки за неговото минимизиране.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x