fbpx

Образованието в епохата на ChatGPT: Как преподавателите ще приемат неизбежното?

ChatGPT е много обсъждана тема в последно време, а една от най-деликатните теми e как той и подобни на него системи ще навлизат все повече в сферата на образованието. Факт е, ChatGPT вече се се използва както от ученици и студенти, които се подпомагат от невронната мрежа за написване на домашни, курсови и дори дипломни работи, така и от учители, които виждат в бота инструмент за повишаване на собствената си ефективност. Но какви ще бъдат тенденциите в близкото бъдеще в тази област?

Наскоро учени от университетите в Принстън, Пенсилвания и Ню Йорк в свое изследване изчислиха с помощта на математически модел кои професии в бъдеще ще бъдат най-засегнати от активното използване на езиковите невронни мрежи, подобни на ChatGPT. Наскоро научната статия беше публикувана в предпечатна форма в Social Science Research Network (SSRN), но вече предизвика доста голям отзвук.

Факт е, че през последните месеци, с разпространението на популярността на ChatGPT, който може да пише последователни текстове и да отговаря на въпроси, от време на време се появяваха прогнози кои професии ще започнат да отмират и в кои ще има големи промени. В по-голямата си част това бяха по-скоро спекулативни заключения, но най-накрая екипът от американски учени представи пълноценно научно изследване, използващо математически методи.

Трябва дебело да се подчертае, че това изследване изобщо не третира факта, че тези професии ще „умрат“, а само колко силно „влияние“ ще окаже върху тях внедряването на ChatGPT и подобни на него системи.

Авторите на изследването са анализирали 800 професии от американския регистър и идентифицирали са 52 пазарни нужди. След това те са съпоставили тези данни с потребностите, които ИИ алгоритмите могат да покрият. И накрая, използвайки специално разработени математически формули, те са изчислили степента на влияние на ChatGPT и други подобни системи върху конкретните специалности.

Оказало се, че на първо място е телемаркетингът (сфера на дейност, която включва комуникация с клиента по телефона). Следващите 8 позиции се заемат от университетски преподаватели: съответно по английски език, чужд език, история, право, философия, социология, политически науки и наказателно право. На 10 място са социолозите. След това отново учителите: по социални дейности, психология и масови комуникации. На 14 място са политолозите. След това – учители по етнология и културология, медиатори и посредници, съдии и магистрати, преподаватели по географски науки, литературна критика. Психолозите затварят топ 20. PR специалисти са на 34-ти ред, историците – на 39-ти, репортери и кореспонденти – на 45-ти, юристи – на 50-ти.

При сравняването на видовете дейности като отрасли прави впечатление, че висшето и средно образование са в първата двайсетица, тоест явно образованието като цяло ще бъде обект на сериозни трансформации в близкото бъдеще.

Факт е , че ChatGPT почти веднага след откриването на безплатен достъп започна да се използва както от ученици и студентите, които се подпомагат от невронната мрежа да си пишат домашните, курсовите и дори дипломните работи, така и от преподавателите , които виждат бота като инструмент за повишаване на собствената си ефективност.

Навлизането на невронните мрежи и езиковите модели в образователната система започна бързо да променя начина, по който потребителите им се обучават и взаимодействат с информацията. С напредването на технологиите обучаващите се сами започнаха да откриват и усвояват все по-големите възможности, които тези технологии им предоставят, а преподавателите да търсят нови начини за подобряване на качеството на обучение и ангажираността на учениците.

Понастоящем можем само условно да оценим потенциалните ползи и рискове от навлизането на дигиталните когнитивни асистенти във всички области на живота. Но едно нещо е ясно още отсега: няма да се получи просто да се изчака „модата на невронните мрежи“ да премине!

Например, експерти от университета в Кеймбридж определят ​​използването на изкуствен интелект като  основната EdTech (education tehnology)  тенденция на 2023 г, а консултантската компания  P&S Intelligence прогнозира ежегоден ръст от 36% до 2030 г. на световния пазар за образователни технологии.

Ползите от включването на невронни мрежи и езикови модели в образованието са твърде големи, за да бъдат игнорирани. Сред тях са увеличената скорост и дълбочина на обучение, както и способността за бърз и интуитивен достъп до повече данни и ресурси, както никога досега.  Към това могат да се добавят перспективите за преминаване от масово образование към индивидуално такова и откриването на нови способи за облекчаването на разбирането на сложни теми.

Едва ли забрана може да бъде приложена

Поддръжниците на класическата образователна система тръгнаха по обичайния начин – предложиха да се забрани използването на ChatGPT от учениците. Например, в един от водещите университети във Франция, Институтът за политически изследвания (IEP), вече е издадена съответната заповед, наричайки използването на чатбота измама и плагиатство.

Въпреки различното техническо естество, езиковите модели и невронните мрежи наподобяват Интернет на етапа на неговото зараждане. Това са явления от същия мащаб, завладяващи света като лавина и без никакъв общ контрол. Доказателство за това е случаят със забраната за използването на ChatGPT в Русия. Веднага след като OpenAI затвори безплатния достъп до ChatGPT за руски потребители с помощта на двуфакторна авторизация, същия ден руските ресурси са се напълнили с прости и разбираеми инструкции за заобикаляне на забраната, което е доказателство, че вече не е толкова лесно в съвременния свят да забраниш нещо с едно единствено решение.

Изкуственият интелект и масовото образование

Основните проблеми на масовото въвеждане на инструменти на ИИ в образователния процес са липсата на правна и методическа основа за това, както и традиционната инертност на преподавателския състав. И ако регулаторната несигурност все още може да се тълкува като поле за възможности, създаващо начини за използване на ИИ на инициативна основа, то проблемът с кадрите вече е доста сериозен.

Да вземем за пример българската образователна система. Опитите за навлизане на по-широка програма за дигитализация, която се провежда през последните години, разкри очевиден факт: преподавателският състав в България е с висока средна възраст и учителите, особено тези с богат опит, често се съпротивляват на въвеждането на нови, по-ефективни ИТ решения. Може би само масовото навлизане на учители от поколението на „дигиталните туземци“ ( в САЩ за такива се смятат родените след 1985 година ) ще помогне да се изкорени това явление.

Но за това няма време. Системата на масовото образование ще продължи да подготвя своите випусници по стария начин, бавно и тромаво, въвеждайки през годините различни „пачуърк“ (текстилни изделия от кръпки) иновации. За съжаление в бъдеще това може да доведе до ново разслоение на обществото.

Терминът “цифрово разделение” се появи в зората на интернет и се характеризираше с разликата във възможностите на хората с достъп до мрежата и останалите. По същата причина може да се появят условия за ново образователно неравенство, когато когнитивните асистенти – всезнаещите ИИ системи, говорещи на естествен език започнат да навлизат с различна скорост в учебните заведения.

Креативното образование и уменията на бъдещето

Така че, без значение как образователните институции ще се опитват да ограничават или забраняват ChatGPT и подобни на него системи, учениците все повече ще ги използват. По този начин процесът, базиращ се върху стандартни задачи за всички и обичайната система за оценка на знанията в точки, ще престане да бъде ефективен. Или по-скоро спря да бъде такъв преди няколко месеца, когато OpenAI отвори безплатен достъп до бота.

Но това отваря уникални възможности за тези учители и методисти, които не се притесняват да търсят нови начини за подобряване на образователния процес. По всяка вероятност първите, които ще въведат подобни прогресивни практики, ще са представители на допълнителното образование: иновативни школи, курсове, центрове за обучение и други, което ще позволи на учениците, обучаващи се в такива институции, да не изостават от тенденциите на обучение в съвременния свят.

Ролята на преподавателя ще се промени драматично. От пазител на знания, способен да разкаже на ученика съдържанието на 15 книги за един час, той ще се превърне в творчески наставник: ще може по-добре да разбира нуждите и интересите на всеки ученик, коя от формите на представяне на материалът е най-успешен за него, в коя общност се чувства най-комфортно. И накрая ще е важен резултатът, а не оценката.

Много педагози ще кажат, че подобни добри намерения винаги се осуетяват от огромното количество рутина, която тегне над всеки практикуващ педагог. Но ChatGPT и подобните на него системи, които ще навлязат масово в близкото бъдеще, ще могат да помогнат за решаването на този проблем.

Преподавателят в света на невронните мрежи

Пo всяка вероятност с все по-голямото навлизане на системите с ИИ рутинното натоварване на учителите ще може да бъде намалено с десетки проценти за много кратък период от време. Все още не са разработени общи препоръки от професионалната общност ( или поне ние не знаем за такива) в това отношение, но някои идеи лежат на повърхността.

Например с ChatGPT е лесно да автоматизирате напълно проверката на свършената работа и вместо часове, това да отнеме секунди. Тази възможност все повече се използва от езикови училища или курсове, чиито служители трябва да оценят както граматиката на произведенията, така и тяхното семантично съдържание.

Вторият очевиден начин за използване на чатбот е в подготовката на образователни материали. Невронната мрежа може да обобщава големи количества информация почти моментално и в същото време да изготвя десетки индивидуални задачи на базата на един пример. Резултатът, разбира се, изисква отговорна проверка от учителя, но спестяването на време е неоспоримо.

Тази възможност може да се използва за адаптиране на едни и същи изходни данни за различни аудитории. Невронната мрежа е в състояние да подготви няколко висококачествени презентации на базата на един и същ фактически материал – за ученици, учители, родители и т.н. – или да предаде сложна информация на читатели от определена възрастова група.

Комбинацията от няколко невронни мрежи помага да се изготвят интерактивни материали: илюстрации, графики и диаграми. Явно следващият етап ще бъде в създаването на видеоматериал по текстово описание или скица.

Как могат преподавателите да се адаптират към най-съвременните тенденции в образованието

Може би първите стъпки в това отношение трябва да са свързани с преодоляването на страха и започване на работа над себе си и учебния процес. Изкуственият интелект е вече тук и просто трябва да приемем този факт. Трябва да се осъзнае това и да се премине към режим на непрекъсната адаптация.

Промените трябва не само да се приемат, но и да се заобичат. Не е толкова трудно, ако се осъзнае възможностите, които преди са били недостъпни и които се отварят сега.

Необходимо е да се изучават основните функции на невронните мрежи и да не се забравя, че тяхната функционалност непрекъснато се разширява и качеството на работа расте.

Важно е да се въведе в образователните институции практиката на редовни мозъчни атаки, което да подпомагат разбирането в кои процеси когнитивните асистенти могат да окажат съществена помощ.

Може едновременно да провеждат едновременно експерименти върху внедряването на ChatGPT, Midjourney и други популярни платформи със задължителен постоянен обмен на опит в рамките на преподавателския състав.

Ускоряването на еволюцията ще бъде улеснено и от изграждането на хоризонтални връзки между образователните институции за трансфер и получаване на емпирични знания за принципите и ефективността на използването на невронните мрежи.

Със сигурност ще мине още малко време и всички тези въпроси ще станат централна тема на много специализирани конференции. Ще се появят опреснителни курсове, ще започне внедряването на доказани сценарии за използването на ИИ системи, все повече тяхното използване ще бъде стандартизирано и регулирано.

Трудно е на този етап да си представим как ще изглежда целия този процес. Едва ли невронните мрежи ще заменят учителите и ролята на добрия учител ще остане безценна и незаменима, но задачите, върху които той ще трябва да насочи вниманието си в бъдеще, ще станат много по-креативни и отговорни. Всеки от нас, връщайки се в детството, сигурно си спомня за някой свой любим учител, който е стимулирал любовта му към неговия предмет и в много случай е предопределил професионалното му развитие, а и жизнения му път. В новите условия ролята на индивидуалния подход все повече ще нараства, все по-високо ще се ценят компетентността и креативността на преподавателя, интердисциплинарните му знания и цялостния подход към света, който ни заобикаля, способността му да поддържа мотивацията и да оценява резултатите от обучението на база широтата на кръгозора на ученика, да спомага за овладяването на методите за анализ и синтез, да развива способностите на своите ученици към системно, творческо и критично мислене.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

Дари
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x