fbpx
На фокусПрогнози и тенденции

Определиха 10-те главни заплахи, надвиснали над човечеството и планетата

Последната година успя да ни наплаши с всякакви катаклизми. Жестока суша, огромни горски пожари, небивали горeщини, и разбира се пандемията. В доклад, публикуван съвсем наскоро, Австралийската комисия за бъдещето на човечеството определи десет потенциални катaстрофални заплахи за оцеляването на човечеството.

Комисията за човешкото бъдеще е организация oт представители на австралийското научно и гражданско общество, като нейната дейност е фокусирана към глобални предизвикателства, стоящи пред човечеството, включително екологичната заплаха, продоволствената несигурност, войните и конфликтите по света. Тя е създадена след семинар за екзистенциалните рискове пред нашата планета, проведен от Австралийския национален университет през 2017 г.

Наскоро е проведена кръгла маса под егидата на комисията, на която са взели участие повече от 40 учени, мислители и политически лидери.

В доклада, публикуван след проведената среща, се определя списък на рисковете за живота на планетата. Според участниците в кръглата маса всички тези рискове имат равна степен на важност и са изброени без да се дава приоритет на която и да e заплаха. Ето ги и тях:

1) Съкращаване на природните ресурси, особено водните;

2) Разрушаване на екосистемите и загуба на биоразнообразието;

3) Нарастване числеността на населението над границите, в които Земята може да го обезпечава;

4) Глобалното затопляне и антропогенната (предизвикана от човека) промяна на климата;

5) Химическото замърсяване на земната система, включително атмосферата и океаните;

6) Ръст на продоволствената незащитеност и влошаване качеството на изхранване;

7) Ядреното и термоядреното оръжие, и всички други оръжия за масово поразяване;

8) Пандемии от нови и неизличими болести;

9) Появата на нови мощни и неконтролируеми технологии;

10) Национална и глобална неспособност да се оценят рисковете и да се вземат превантивни мерки за тяхното избягване;

„Това, което нашият вид ще направи по отношение на тези 10 екзистенциални заплахи през следващите няколко години, ще определи дали настоящите и бъдещите поколения ще могат да разчитат на сигурно, устойчиво и проспериращо бъдеще или човечеството ще се сблъска със сериозни катаклизми и дори със заплаха за изчезване на човешкия вид“, – се казва в доклада.- „Това е избор, който всички трябва да направим заедно.“

В доклада се говори, че способността на нашия човешки вид да си причинява огромна вреда сам на себе си се е ускорила от средата на двадесети век. Глобалните тенденции в областта на демографията, информационните технологии, политиката, военните действия, климата, екологичната вреда са довели до съвършено ново ниво на риск.

Възникващите понастоящем рискове са разнообразни, глобални и сложни. Всеки от тях представлява „значителна“ заплаха за човешката цивилизация. Така един или няколко от тези „катастрофални рискове“ могат фактически да унищожат човешкия род.

Всичките десет риска са взаимосвързани. Това означава, че много от съществуващите системи, които ние смятаме, че до известна степен са автономни, като икономиката, продоволствията, енергетиката, производството и отпадъците, обществения живот и системите за управление трябва да се подложат на внимателно комплексно изучаване и реформиране.

В доклада се казва, че всеки проблем може да бъде разрешен от общества, които работят заедно и се предлага набор от решения, включително забрана за ядрени оръжия, минимални цели за намаляване с 50% на емисиите до 2030 г., забрана за всякакви нови проекти на изкопаеми горива, универсални закони, които да защитават дивата природа и застрашените видове, преминаване към възобновяема световна енергийна и хранителна система и усилия за намаляване влиянието на политическите интереси върху обществените системи.

“Понастоящем никое правителство в света няма план за посрещане на всички тези рискове, за справяне с тях като цялостна система и за намиране на най-добрия и най-безопасен изход от тях“, пише в доклада. „Тази липса на подготвеност означава, че човечеството ще продължи да бъде в постоянна опасност от непредвидени кризи.“

В доклада се казва, че пандемията Covid-19 предоставя възможност за „преосмисляне на обществените отношения“ и влиянието, което хората оказват върху планетата. Има нужда от широкообхватна реформа на политиката с акцент върху изграждането на общества, фокусирани върху естествената и екологичната сигурност, а не върху икономическия растеж като ключов показател за успеха. Нужни са нови лидери- визионери, които да излъчват правилните послания към обществото, които разбират същността и причините за надвисналите рискове, предлагат интегрирани решения и предприемат изпреварващи действия за отстраняването грозящите ни опасности.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x