fbpx
На фокусСамопознаниеЧовекът

Огромно проучване открива изнедващи взаимовръзки между личността и интелигентността

Някои често срещани стереотипи за връзката между личностните характеристики на дадена личност и умствените и способности са погрешни. Въпреки стереотипите за това кои личностни черти се свързват с интелекта, учудващо малко се знае за тази връзка. Нов огромен набор от данни, съдържащ повече от 1300 изследвания, в които са участвали милиони хора по целия свят, разкрива стотици надеждни връзки между десетки личностни черти и когнитивните способности. Тази подробна оценка на личността и интелигентността помага да се разбере какво прави един човек уникален и може да му подскаже как да направи своя верен житейски избор.

Хиляди изследвания са посветени на изучаването на личността и интелигентността – основните аспекти на индивидуалността на човека. Освен това са известни системи за оценката и влиянието им върху жизнените резултати. Но досега се знаеше изненадващо малко за това как личността и интелигентността са свързани помежду си.

„Всяко изследване преповдига завесата, предлагайки свой отговор на въпроса за човешката уникалност “, казва Кевин Станек, изследовател на човешкия потенциал в компанията Gilead Sciences. „Но ние искахме да получим голямата картина. Искахме да знаем как всичко това се съчетава, формирайки същността на нашата идентичност.”

Така екип от Gilead Sciences, воден от учените-когнитивисти Кевин Станек и Дениз Онес и още десетки изследователи са започнали мащабна операция за събиране на данни от всички изследвания, които те са успели да открият, включително и такива, които никога не са били публикувани, изследвания от военни и частни компании, а също такива, които дълго време са лежали в архивите.

След 14 години интензивен труд на бял свят се е появил впечатляващ каталог от данни. Той съдържа описания на 79 личностни черти и 97 когнитивни способности, получени от резултатите на 1300 изследвания, проведени в повече от 50 страни и включващи над 2 милиона участници. Предварителният анализ, публикуван в Proceedings of the National Academy of Sciences, показва, че личността и интелигентността са свързани помежду си по удивителен начин.

Какво представляват личността и интелигентността?

Личността и интелигентността са до голяма степен генетични, устойчиви черти, които значително влияят върху хода на живота на човек, започвайки от нивото на образование и неговата работа, и стигайки до процента на разводите и очакваната продължителност на живот. Но каква е тяхната същност?

Личността описва как човек като цяло мисли, чувства и се държи. Състои се от пет основни независими черти, известни още като Голямата петорка: екстравертност, откритост, доброжелателност (дружелюбност), добросъвестност (съзнателност) и невротизъм. Наборът от данни на екипът на Стенек и Онес също така включва в себе си по няколко различни аспекта, които съставляват всяка от тези характеристики. Например, депресивността и подозрителността при невротизма, учтивостта и емпатията при доброжелателността.

Интелигентността (изследователите я наричат когнитивна способност) измерва колко добре човек може да разбира и да използва информация. Интелигентността може да бъде разделена на два типа. Придобитите знания, наричани още инвестирани способности, се отнасят до специфични умения и знания. Неинвестираните знания включват всички други когнитивни способности. Подобно на личността, тези две интелигентности могат да бъдат разделени на различни аспекти като капацитет на паметта, разпознаване на образи, вербална способност и други.

„Взаимосвързаността на тези нюанси съставлява нашата индивидуалност“, обяснява Станек. „Тук се крие цялото богатство от различните аспекти на нашата същност, което излиза от рамките на типовете личност и IQ показателите.“

Разсеян професор, мрачен гений, несериозен, ексцентричен човек – много стереотипи свързват определени черти на характера с интелигентността. Но дали всичко това има под себе си реална основа? Оригиналният мета-анализ, проведен от Станек и Онес, открива стотици достоверни връзки между характера и интелигентността. Ето някои от тях:

• Откритостта, която означава готовност за приемане на нови идеи и опит, е единствената личностна характеристика, за която е доказано, че е свързана с интелигентността. Както се очаквало, откритостта била силно свързана с общите умствени способности.

• Добросъвестността, показател за саморегулация и подреденост, като цяло е значително свързана с интелигентността. Някои нейни аспекти обаче, например бдителността и стремежът към рутина, са свързани с по-ниски когнитивни способности.

• Екстравертността, която е характеристика за общителност и ентусиазъм, като цяло е само незначително свързана с интелигентността. Ентусиазмът обаче се оказва по-силно свързан, а общителността (което е изненадващо) имала отрицателна връзка с някои когнитивни способности.

• Невротизмът предполага преобладаването на отрицателни емоции при дадената личност, което може да пречи на развитието на мисленето. Въпреки образа на мрачния гений, не е изненадващо, че по-високите нива на невротизъм са свързани с по-ниски нива на интелигентност, макар и само в малка степен. Особено силни фактори, влияещи върху спада на интелигентността, се оказали нестабилността на характера и склонността към депресия.

• Доброжелателността, която е свързана със способността да се разбираме с други хора, има най-слаба корелация с интелигентността като цяло. Въпреки това, показателите за състрадание и чувствителност в междуличностните отношения са доста силно свързани с общите умствени способности. В същото време показателят за учтивост показва негативно влияние върху някои когнитивни способности.

Като цяло данните показват поне две неща. Първо, повечето значими връзки се определят на ниво индивидуални черти, а не на ниво Голяма петорка. Ако тези по-специфични черти се игнорират, важните връзки между личността и когнитивните способности се заглаждат.

„Удобно е да класифицирате хората по тип“, казва Онес. „Но само като вземем предвид многото нюанси на личността, можем да видим цялата комбинация от черти, които имат значение и правят човека уникален.“

Второ, много стереотипи са погрешни. Оказва се, че щастливите, увлечените, състрадателните хора по-често са умни, отколкото мрачните и безчувствени хора.

Онес предупреждава да не се правят каквито и да било причинно-следствени твърдения. В края на краищата това са само корелационни данни и ще отнеме доста време на изследователите, за да оценят в пълна степен как наборите от личностни черти и когнитивните способности се съчетават. Но една от интригуващите възможности се състои в това, че някои личности определено са по-склонни към интензивна умствена дейност. Това обяснява защо откритостта (т.е. интересът към нови идеи и преживявания) и активността (аспект на екстраверсията) са положително свързани с интелигентността.

Възможно е интелигентността да облекчава живота, намалявайки проявите на негативни емоции и позволявайки на хората, които я притежават, да бъдат по-малко предпазливи и по-състрадателни.Тук може да действа и трети фактор, като богатство или здраве, които способстват за подобряване на когнитивните способности и за формирането на определени типове личност.

„Един от изводите се състои в това, че има връзки, които са просто очевидни – емпатичните, щастливите, отворените хора, като правило, обладават по-висок интелект“, обяснява Онес. – Но не е само това“.

Целта на Станек и Онес е да използват тази информация, за да разберат по-добре защо личността и когнитивните способности се съчетават помежду си и в крайна сметка как тази информация може да помогне на хората да постигат успех в живота.

„Компаниите вече използват информация, за да разберат всичко за вас и да повлияят на поведението ви“, обяснява Онес. „Ние искаме хората да разбират по-добре себе си, така че да могат да си изберат правилната работа, приятелите, града, партньора в живота или още нещо друго, което е важно за тях.“

Източник

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x