Дари
Климат и екологияПрирода и общество

Пандемията от Covid-19 не е спряла ръста на антропогенните емисии на парникови газове

Средната концентрация на въглероден диоксид в атмосферата през 2019 година е нараснала до 410,5 ppm в сравнение с 407,9 ppm през 2018 година и представлява 148% от нивото през доиндустриалната епоха. Заради последствията от пандемията през 2020 година темповете на нарастване на неговата концентрация са намалели с 0,08-0,23 ppm, но подобно намаление се вписва в променливостта в различните години, която се приема по-малка от 1 ppm. Такива изводи са направени в бюлетина за парниковите газове, публикуван от Световната метереологична организация (СМО).

Световната метеорологична организация (СМО) всяка година публикува доклади за промените в климата. Данните, които позволяват да се проследи, случващото се с климата на планетата, постъпват от Глобалната служба по атмосферата към СМО и партньорските мрежи, в чиито състав влизат стотици метеорологични станции по целия свят.

Сред измерваните показатели са концентрациите на парниковите газове във въздуха, такива като въглеродния диоксид (определя две трети от радиационното въздействие), метан (на него се падат 16%), азотни окиси и някои други газове.

Наскоро СМО публикува ежегодния си бюлетин по парниковите газове. Съгласно този доклад, средногодишното ниво на въглеродния диоксид в света през 2019 година е било 410,5 ppm (части на милион) в сравнение с 407,9 ppm през 2018 година. Това означава , че сега сме на 148% от доиндустриалното ниво от 278 ppm, като през последното десетилетие 44% от СО₂ е оставал в атмосферата, 23% се е поглъщал от океаните и моретата, 29% – от сушата, а 4% не са били отнесени към определен поглътител.

Глобално осредненно съдържание на CO2 (вляво) и темповете на растеж (отдясно) за периода 1984 – 2019 г.
Източник: World Meteorological Organization, 2020

Средната концентрация на метана през 2019 година е представлявала 260 % от доиндустриалното ниво и през 2019 година е била 1887 ppb (части на милиард). Метеоролозите отбелязват, че приблизително 40% от метана постъпва от естествени източници (преди всичко от блатните екосистеми) и 60% са предизвикани от антропогенна (човешка) дейност, и най-вече от изгарянето на органични горива и биомаса, животновъдството и отглеждането на ориз.

Радиационно въздействие на парниковите газове на атмосферата в сравнение с 1750 г. и обновения годишен индекс за съдържанието на парникови газове за 2019 г. Източник: World Meteorological Organization, 2020

Пандемията и масовата изолация през 2020 година са намалили емисиите на парникови газове с 4,2 – 7,5 процента, а по време на най-крутите карантинни мерки, когато се спираха цели предприятия – със 17%. Но така или иначе това не е довело намаляване на изхвърлянето на парникови газове в глобален мащаб. Нивото на съдържание на СО₂ във въздуха е продължило да нараства, въпреки че темповете на нарастване са намалели, а именно с 0,08 – 0,23 ppm годишно. Отделни метеорологични станции, например на Хаваите и в Австралия са отчели, че тенденцията на растеж продължава, даже и през тази година: през септември 2020 година са регистрирани концентрации на въглероден диоксид с 2-3 ppm по-високи от тези през септември 2019 година.

Метеоролозите подчертават, че временното намаляване на емисиите на въглероден диоксид са в рамките на приетата годишна променливост, равна на 1 ppm, тоест в краткосрочна перспектива е невъзможно да се различи въздействието на режима на изолация от естествените флуктуации.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x