Дари
Климат и екологияПрирода и общество

Нов модел на физици прогнозира глобална опасност за човечеството заради обезлесяването на планетата

В разгара на глобалната криза в здравеопазването, на нас на всички не ни достигат позитивни новини. Но реалността е такава, че тревожните новини стават все повече и те не трябва да се игнорират. Само преди 30-40 години хората гледаха с известна увереност в бъдещето, докато сега човечеството не може да си позволи това заради редица причини и може би преди всичко заради промяната на климата. Искаме или не, трябва да признаем, че човечеството стои на прага на екологична катастрофа и това се потвърждава от ново изследване проведено от физици-теоретици, чиито математически модел прогнозира 90 % вероятност за гибел на човешката цивилизация заради обезлесяването на планетата. Резултатите от това изследване са публикувани в списание Nature Scientific Report.

Горите на Земята

Бъдещето на нашата планета е тясно свързано с горите на планетата. Физици от Института Алан Тюринг в Лондон и Университета Тарапаки в Чили са провели статистически изследвания, резултатите от които сочат, че неконтролираното и нарастващо потребление води човечеството към „бърз катастрофален колапс“, който може да се случи в близките две до четири десетилетия. От една страна, безусловно, това е теоретична разработка, имаща редица ограничения, като най-значимите от тях са запазването на темповете на изсичане и потребление на ресурсите на планетата. Но от друга страна не бива с лека ръка да се пренебрегват изводите от такива изследвания. В миналото, още преди Homo Sapiens да се е превърнал в доминираш вид на планетата, горите са покривали не по-малко от 60 милиона квадратни километра от сушата. Понастоящем по-малко от 40 милиона квадратни километра на Земята могат да се определят като горска повърхност. По-рано тази година ние публикувахме стряскащи факти за темповете на съкращаване на горските масиви на планетата.

Пресмятанията на авторите Жерардо Акино (Gerardo Aquino) и Мауро Болоня (Mauro Bolgna) са показали, че при съхраняване на сегашните темпове на нарастване на населението и потреблението на ресурси, в частност дървесни ресурси, нашата цивилизация се намира само на няколко десетилетия от необратим крах.

С авторите на изследването е трудно да не се съгласиш. Плътността на горите или по-скоро нейното отсъствие започват да изглеждат катастрофални. Горските пожари по цялата планета, особено в Русия и Бразилия, ускоряват и без това стремителния и опасен процес на нарастване на обезлесяването. Сравнявайки темповете на изсичане на горите с темповете на потребление от страна на човечеството, Болоня и Акино са стигнали до извода, че даже по най-оптимистичните оценки съществува 90% вероятност за това, че нашият вид в близките десетилетия е заплашен от изчезване.

Дискусиите за промяната на климата в последните години придобиват все по-глобално значение, което се отразява в глобалната и национални политики. В качеството на възможни причини за наблюдаваните промени се разглеждат редица явления, които се дължат на антропогенния (човешкия) фактор, като емисиите на парникови газове, замърсяването на водите, изсичането на горите и други. И ако степента на въздействие на човешкия фактор в парниковия ефект и глобалното затопляне остава дискусионен проблем, то изсичането на горите е неоспорим факт.

Заплахата за човечеството

Базирайки се на текущите темпове на потребление на ресурси и най-добрата оценка за технологичното развитие на човечеството, резултатите от проведеното изследване показват, че ако в близките години нищо не се промени, преди всичко при изсичането на горите, добива на изкопаеми горива, замърсяването на планетата с пластмасови отпадъци и други, вероятността нашата цивилизация да оцелее е по-малка от 10%. И това е по-най-оптимистична оценка. Във времето, когато се отделя най-голямо внимание на парниковия ефект, като фактор, заплашващ живота на нашата планета, Акино и Болоня са съсредоточили своето внимание в математическия си модел на неоспоримия факт за човешко въздействие, а именно обезлесяването на планетата.

Разбира се, изследването не трябва да бъде разглеждано като предсказание за ужасното бъдеще, а по-скоро учените са се постарали да разберат какво трябва да се направи за да се избегне самоунищожаването на човечеството. Изследователите са разгледали известния „парадокс на Ферми“, който се отнася за теоретичното обсъждане за съществуването на извънземни, разумни цивилизации. Един от аспектите в анализирането на този парадокс, се състои в предположенията за саморазрушение на цивилизациите, предизвикано от неустойчива експлоатация от тях на ресурсите и околната среда. Именно такова развитие може да предизвика неизбежно изчезване на разумния живот и следователно това да е потенциална причина защо ние не сме се срещнали с нашите галактически съседи. За да се избегне самоунищожението си, чуждоземното общество би трябвало да даде приоритет на „културата на потребление“, което авторите на изследването смятат за малковероятно, отчитайки човешкия опит.

Болоня и Акино отбелязват, че даже ако разумните форми на живот са разпространено явление във Вселената, само много малко от тях могат да достигнат технологично ниво на развитие, за да заселят собствените си планетни системи, преди да рухнат от прекалената употреба на ресурси. Така че отговорът на въпроса на Ферми „Къде са всички те“ може да е много печален!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x