fbpx
Климат и екологияПрирода и общество

Страните с висок доход са отговорни за 74% от прекомерното използване на природни ресурси в последните 50 години

Международна група от изследователи под ръководството на учени от Автономния университет в Барселона са се заели да изяснят кои държави консумират прекомерно много природни ресурси, което е довело до настоящата тежка екологична ситуация. Изследователите са изчислили степента на национална отговорност на жителите на отделните държави и степента, в която всяка страна е “преизпълнила плана” по отношение на преодоляването на праговете за устойчиво използване на ресурсите.

Устойчивото развитие предполага такова развитие, което отчита ограничеността на ресурсите на Земята и необходимостта да се осигури достойно бъдеще за следващите поколения, както и и на планетата като цяло. Условно казано, една страна се развива устойчиво, ако в нея настъпват такива промени (икономически и социални), гарантиращи, че бъдещите жители на планетата ще живеят не по-зле от предишните поколения.

В случая говорим за всички аспекти на живота, а не само за екологичния компонент. В този смисъл от голямо значение е как днес инвестираме в бъдещето , какви процеси използваме и прилагаме, как протича научният и технологичен прогрес, как обществото и хората се развиват.

Но ако се върнем към екологичните проблеми, си струва да си припомним, че човешкото въздействие върху системните процеси на Земята е важно не само по отношение на емисиите на парникови газове и свързаните с тях климатични промени, но и по отношение на промяната в земеползването, загубата на биоразнообразие, химическото замърсяване на планетата и промените в биогеохимичните потоци.

Възможният екологичен колапс е до голяма степен свързан с глобалния добив на ресурси, който се е увеличил бързо през последния половин век и сега е доста над безопасните и устойчиви нива. В едни части на света се произвеждат прекалено много полимери, други се обезлесяват със застрашителна скорост, в трети се използва твърде много дървесина, в четвърти се добиват твърде много полезни изкопаеми и енергийни източници и т.н.

Съгласно направени оценки се смята се, че глобалната икономика консумира над 90 милиарда тона най-различни материали годишно, тоест много над това, което промишлените еколози считат за устойчива граница.

В новото изследване учените са предложили нов метод за определяне на националната отговорност за екологични проблеми в наше време (и бъдеще) и са го използвали за оценка на щетите, които отделните страни причиняват на глобалните екологични процеси.

Оказало се, че отговорността на отделните държави е много различна.

„Някои страни използват значително повече ресурси на глава от населението, отколкото други, за сметка на добива, производството, потреблението и генерирането на отпадъци“, обяснява ръководителя на екипа Джейсън Хикел.

Между 1970 и 2017 г. в световен мащаб са добити почти 2,5 трилиона тона материали. По-голямата част от тези ресурси са използвани от страните с висок и среден доход. Границата на стабилност е превишена с 1,1 трилиона тона.

В същото време страните с високи доходи (а това е само 16% от световното население) са отговорни за 74% от глобалното прекомерно използване на ресурси за периода от 1970 до 2017 г.

На първо място в този тъжен списък са САЩ (27%) и страните от ЕС с високи доходи (25%). Испания е на 11-то място от 15 държави, които са надхвърлили границите на устойчиво използване на суровини и на нея се падат 2% от “преразхода”. Това е по-малко от Япония (9%), Германия (5%), Франция (3%), Великобритания (3%), Канада (3%) и Италия (3%).

Разпределение на отговорността за прекомерно използване на ресурси по региони. Интервал от време: 1970 – 2017 г. Източник: Джейсън Хикел и др./ The Lancet Planetary Health 2022.

Китай, страна с по-висок от средния доход, се нарежда на второ място в света в този „преразход“и е отговорен за 15% от прекомерното използване на ресурси в света.

На Глобалният Юг (т.е. страните с ниски и средни доходи в Латинска Америка и Карибите, Африка, Близкия изток и Азия) се пада само 8% от „преразхода“. В същото време 58-те страни от Глобалния Юг с население от 3,6 милиарда, включително Индия, остават на устойчиво ниво в потреблението на ресурсите на планетата.

В изследването, публикувано в The Lancet Planetary Health, учените са анализирали вътрешното производство на различните страни, използвайки данни от Международната група за ресурси към ООН и математически модели, прогнозиращи какво ще бъде производството в бъдеще.

Трябва да се отбележи също така, че отговорността на отделните държави за разглеждания от учените период се е променила. Така например „преразходът“ в САЩ непрекъснато нараства в абсолютно изражение, но в същото време делът и в глобалното преразходване през последните две десетилетия постепенно е намалявал. Аналогична тенденция се наблюдава в Европа и в другите страни с високи нива на доходи.

Според изследователите, това не се дължи на вниманието към проблема от страна на тези страни , а на увеличаването на използването на ресурси в Китай (главно строителни). Азиатският икономически гигант е прекрачил границата на устойчивото използване на ресурси през 2001 година и оттогава „преразходът“ му нараства бързо и постоянно.

„Резултатите показват, че преди всичко богатите страни са отговорни за възможната глобалната екологична катастрофа и следователно имат екологичен дълг към останалия свят“, обяснява Джейсън Хикел.

Той също така подчертава, че „тези страни трябва да поемат водещата роля в драстичното намаляване на използването на ресурсите в тези страни, за да се избегне по-нататъшна деградация, което от своя страна ще изисква сериозна трансформация след периоди на забавяне на растежа“.

Според Хикел настоящите данни трябва да помогнат на много хора да преосмислят как всъщност трябва да се трансформира глобалната икономика, за да може да се гарантира устойчиво развитие на отделните страни и на планетата като цяло.

„Икономиката е нашата материална връзка един с друг и с останалия свят“, пише Хикел във Facebook след публикуването на изследването. „Ние трябва да решим сами за себе си дали искаме тези отношения да се основават на прекомерен добив и експлоатация или на взаимно уважение и грижа.”

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x