fbpx
Изкуствен интелектИкономикаНа фокусНаука и технологии

Как можем да използваме ChatGPT за вземане на по-ефективни бизнес решения

Успешният процес на вземане на решение се състои от три етапа: формулиране на въпроса, генериране на алтернативи и вземане на решение. Големите езикови модели могат да помогнат на всяка стъпка от този процес. Въпреки че може да е изкушаващо да се обърнете към ChatGPT за директни отговори, това поне засега не е добрия вариант.

Може ли ChatGPT да помогне на ръководителите да вземат по-добри решения? Големият езиков модел, за който всички говорят от месеци, има и красноречив отговор на този въпрос:

„Да, мога да ви подкрепя при вземането на управленски решения, като предоставя информация, факти, анализи и перспективи, които ще ви помогнат да вземете информирано решение. ”

Това веднага е последвано от ограничаване на собствената компетентност на ChatGPT.

„Важно е обаче да се отбележи, че моите съвети и препоръки се основават на алгоритмичен анализ на данни и информация, и вие като човек трябва да вземете окончателното решение въз основа на вашия опит, знания и оценка на ситуацията.“

Звучи разумно. Но въпреки – или поради – тази доза смирение, големите езикови модели като ChatGPT могат да се превърнат в мощни инструменти за вземане на решения от мениджъри и цели компании. Перспективата в тяхното използване не в това да ни дават готови отговори, а да ни помогнат да преминем през по-систематичен процес на вземане на решения, което често не се случва понастоящем, дори при вземането на важни управленски решения.

Tри етапа за вземане на информирани решения

Първо, трябва да определим нашите цели и контекст. За какво точно става въпрос и на базата на какви цели, ценности и предпочитания ще се взема решението? По този начин дефинираме проблемите и поставяме рамката. Втората стъпка е разработването на варианти: Какви опции са на наше разположение? Целта е да се генерират много различни алтернативи, а не, както често се случва, да се фокусираме само върху очевидните варианти. Само когато сме разработили достатъчен брой опции в рамката на системата за вземане на решения, можем пълноценно да ги оценим и да вземем обосновано решение в рамките на третия етап.

Ако се използва умело, ChatGPT на сегашния си етап на разработка вече може да предоставя ценни услуги във всичките три фази на вземане на бизнес решения. На практика това означава, че можем да влезем в диалог със системата на всеки от трите етапа на вземане на информирани решения. Когато оценяваме алтернативите, можем например да попитаме: какви грешки допускат управляващите директори на големи и средни компании в машиностроителната индустрия, когато решават да навлязат на нови пазари? И какви са критериите за успешна експанзия?

По този начин ChatGPT не ни дава шаблон, с който можем да претеглим всички опции, които идеално подхождат в нашия случай, но може да ни помогне да идентифицираме собствените си пристрастия и да се откажем от предубежденията си. Умелото използване на ChatGPT може да се превърне в инструмент за отстраняване на когнитивните изкривявания, подобен на този, който известните поведенчески психолози Даниел Канеман и Амос Тверски са разработили и използвали умело в своята практика. Така езиковият модел ни предоставя храна за размисъл, за да разберем по-добре как да оценяваме по-пълно и внимателно различните варианти.

Системата става все по-ценна, когато се използва за разработване на допълнителни опции, които не можем да измислим или поне лесно да измислим. По този начин хоризонтите на вземане на решения се разширяват и разбираме, че има много повече възможности за вземане на решения, и те са по-мащабни, отколкото си мислим.

Например: Как да намалим зависимостта от Китай и да разнообразим веригата за доставки? Може би управляващият директор на дадена компания и неговият екип никога досега не са се сблъсквали с такъв проблем при вземане на решения. Но ChatGPT може да предложи много от стратегиите, описани в интернет от други компании, попаднали в подобни ситуации, и да предложи по-оригинални идеи от простото преместване на производството във Виетнам. Това е така, защото системата има достъп до част от публично достъпната съкровищница от опции в дадена индустрия или клас компании.

Големите езикови модели също така могат да помогнат при идентифицирането на целите и предпочитанията, оценката на обстоятелствата при вземане на решение и избора на механизъм за вземане на решение. И тук отново ключов момент се оказва диалогът. Задавайки правилните въпроси, ние можем по-добре да разберем контекста на дадено решение. Например с ChatGPT можем бързо да открием предложенията за това какви типични цели са преследвали други компании в подобна ситуация. Въпросът към езиковия модел може да изглежда така:

„Здравей, ChatGPT, аз съм управител на успешен среден бизнес за производство на инструменти, разположен близо до Кълъмбъс, Охайо. Трудно ми е да привличам нови специалисти, особено инженери. Какви може да са причините за това? Какви стратегии използват подобни производствени компании, за да се справят с недостига на работна ръка?“

Изводът е следният: ChatGPT става все по-интелигентен събеседник и спаринг партньор. Това не ни освобождава от необходимостта да дефинираме рамки за вземане на решения и да изследваме и оценяваме широк набор от възможности. И тук самооценката на ChatGPT , цитирана в началото на статията, отваря интересни перспективи. Генеративният езиков модел има редица предимства пред спаринг партньора човек: Той не преследва собствени интереси и не се стреми да угоди на стоящия по-високо в служебната йерархия служител, който взема решения, например да напредване по служебната стълбица. Той не е изложен на вътрешно групово мислене и бюрократичната политика, и е много по-евтин от външните консултанти по управление или от вътрешните отдели, разработващи стратегиите на компаниите. Това също означава, че ChatGPT може да поевтини подготовката и помощта при вземането на решения, особено при малките и средни компании, давайки им повече шансове на пазара.

Бъдещето на решаването на бизнес казуси

Понастоящем амбициозните бъдещи мениджъри в бизнес училищата придобиват индиректни знания за вземането на решения чрез разглеждането на голям брой казуси. Целта е те да овладеят репертоар от модели за вземане на решения чрез разработване и оценка на възможни варианти на действие в рамките на една или друга система за вземане на решения. Разбира се, казусите не предоставят решение под формата на идеален отговор за конкретната ситуация на вземане на решение. Казусите поставят въпроси, представят рамки за вземане на решения и очертават различните вариантите . Бъдещите мениджъри могат не само да се учат от такива примери, но и да ги използват за обучение на генеративните езикови модели. Това обаче все още не се е случило.

Програмистите на ChatGPT са успели да захранят своя модел само с малка част от публично достъпните примери. Истинската съкровищница от данни се намира изключително при големи доставчици, като Harvard Business Publishing (компанията майка на HBR), която съхранява повече от 50 000 казуси, или нестопанския Case Center. Ако съхраняващите тези бизнес казуси се обединят със създателите на големите езикови модели, то ChatGPT и подобните на него модели освен като помощници за програмиране, копирайтинг и обслужване на клиенти, може да се превърне в мощен помощник при вземането на решения в компаниите.

В бъдеще това ще стане още по-лесно, тъй като алгоритмите за обучение стават все по-ефективни, което означава, че ще е възможно разработването на „средни езикови модели“, за които вече няма да е необходимо да изтегляте половината Интернет и цели библиотеки, а преди всичко текстове и документи, свързани с конкретната област. Въпрос на време е кога ще стане това. Така или иначе, икономическият стимул за вземане на по-добри бизнес решения е голям и ще стимулира прехода от днешния ChatGPT към още по-мощен инструмент на бъдещето, който можем условно да наречем „DecisionGPT“.

Силната страна на ChatGPT и подобни системи е в сравняването и съпоставянето на подобни ситуации. Това е може би най-важната необходимост при вземането на много управленски решения. Много малко решения, пред които са изправени мениджърите, са уникални. Хиляди, понякога милиони, мениджъри преди тях са били изправени пред подобен избор. Колкото по-добре е описано как са били формулирани рамките за приемане на решенията, оценени са различните варианти и са взети съответните решения, толкова по-лесно DecisionGPT ще се превърне в мощен инструмент за вземане на по-обосновани и правилни решения.

В крайна сметка много управленски решения могат да бъдат автоматизирани. Мениджърите-роботи може да се появят доста по-рано и да бъдат доста по-често срещани, отколкото много ръководители днес си представят в своите модерни офиси.

Междувременно тези мениджъри, които използват съществуващите инструменти за подобряване на вземането на решения, ще имат конкурентно предимство. Но не искайте от модели като ChatGPT да ви дават директни отговори на вашите въпроси, а ги използвайте при изследването на всеки етап от процеса на вземане на решения.

Източник

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x