Дари
Климат и екологияПрирода и общество

Глобалното затопляне е опасно за бременните жени

Повишаването на температурата увеличава риска от преждевременно раждане, от мъртвородени деца и намаляване масата на телцата на новородените. До такъв извод са стигнали международен екип от учени, анализирайки 70 научни изследвания. Тъй като заради глобалното затопляне горещите лета се случват все по-често, този проблем може да става все по-сериозен за човечеството. Резултатите от изследването са публикувани в списание The BMJ.

Авторите на метаанализа се прегледали почти 15 хиляди научни работи и са спрели своето внимание на 70 от тях. Тези изследвания са били проведени в 27 страни, като седем от тях са били в държави със средни и ниски доходи на глава от населението.

Първият въпрос, който е интересувал учените, е бил връзката между климатичните условия и вероятността за преждевременно раждане, тоест раждания случили се до 37-та седмица на бременността.

По оценката на Световната здравна организация (СЗО) ежегодно 15 милиона деца, тоест повече от всяко десето родено дете в света, се ражда преждевременно. Възникващите при това усложнения се явяват основната причина за смърт до петгодишна възраст. Но даже ако детето оживее, тази преждевременна поява на бял свят може да създаде сериозни проблеми за неговото здраве.

От 70-те подбрани научни изследвания, 47 са били посветени на причините за преждевременните раждания. В 40 публикации се е съобщавало, че високата температура на въздуха увеличава вероятността от такова събитие. Пресмятанията показали че при повишаване на температурата с 1 ⁰С, вероятността за преждевременно раждане се повишава с 5%. А така наречените горещи вълни (тоест анормална горещина) увеличават тази вероятност с 16%.

Трябва да се отбележи, че в анализираните изследвания, само 5,6% от ражданията са били преждевременни. Това е почти два пъти по-ниско отколкото средния показател по света. Вероятно е свързано с това, че повечето изследвания са били провеждани в богати страни с развита медицина. Съответно, за човечеството като цяло, проблемът с преждевременните раждания заради горещените може да стои още по-сериозно.

Следващата тема на новия метаанализ, която се изследвала, била връзката на температурата на въздуха с честотата на мъртвородени деца. По данни на СЗО , през 2009 година 2,6 милиона деца са се появили на белия свят мъртви. И ако в Дания и Финландия това се случва в два случая от 1000 раждания, то в Пакистан това е в 47 случая, а в Нигерия – при 42 случая.

Осем от анализираните изследвания са били посветени на темата за мъртвородените деца. В тях средно на 1000 случая са се случвали шест подобни трагедии.

Във всичките осем публикации се констатирало, че горещината е рисков фактор и в този случай. И отново, както при преждевременните раждания, повишаването на температурата с 1 ⁰С увеличавало риска за мъртво раждане с 5%. Установено било, че особено опасна е горещината за жените, които са в последния месец на бременността.

Последният въпрос, който се изследвал в метаанализа, бил за връзката на лятната горещина с ниското тегло на новородените. На този проблем били посветени 28 изследвания. В 18 от тях повишената температура на въздуха била призната за рисков фактор, но като цяло влиянието не било силно. В анализираните изследвания около 3% от новородените се раждали с недостатъчно тегло.

Авторите на метаанализа отбелязват за някои трудности, свързани с тяхното изследване. Така например, в разглежданите публикации не са се отчитали някои важни показатели за околната среда, като например, замърсяването на въздуха. А именно този фактор, както показват някои последни изследвания, се явява един от най-важните неблагоприятни фактори за здравето на човек и по всяка вероятност още повече за здравето на бременните. Освен това, авторите на метаанализа смятат, че една трета от анализираните научни изследванията не отговарят напълно на стандартите за научна достоверност.

Изводът на учените е, че резултатите от тяхното изследване не са догма, а още едно доказателство, че променящият се климат влияе на здравето на хората, и особено на бременните жени и на още неродените деца.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Харесайте ни :-)


This will close in 25 seconds

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x